Pozorovanie kyslostí dažďových vôd

Prírodné vedy » Chémia

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 1 233
Tlačení: 141
Uložení: 134
Pozorovanie kyslostí dažďových vôd
 
Pomôcky: dažďová voda z rôznych stredoslovenských lokalít, odmerný valec, fenolftaleín, lakmusový papierik
 
Fakty vyplývajúce z práce sme si chceli overiť nasledujúcim pokusom. Zachytili sme vodu z rôznych priemyselných oblastiach stredného Slovenska. Konkrétne v okolí Banskej Bystrice a Zvolena. Okrem oxidu siričitého a oxidov dusíka je ovzdušie znečistené aj ďalšími látkami. Patrí medzi ne napr. ozón a ťažké kovy. Súvislosť medzi znečistením ovzdušia a poškodením lesov nie je doteraz presne objasnená. Isté však je, že je to dôsledok pôsobenia viacerých škodlivých látok. V našom regióne sme nezistili zvýšenú prítomnosť kyslých dažďov. Je to spôsobené pomerne čistým životným prostredím a malým zásahom človeka do prírody, aj keď v súčasnosti pribúda zástavba,  industrializácia a ťažba nerastných surovín.
 
SO2 + OH· + M → HOSO2· + M

ktorá pokračuje ďalšou reakciou:
HOSO2· + O2 → HO2· + SO3
 
 
Za prítomnosti vody sa oxid sírový rýchlo mení na kyselinu sírovú:
SO3 + H2O + M → H2SO4 + M

Kyselina dusičná vzniká reakcou OH s oxidom dusičitým
NO2 + OH· + M → HNO3 + M
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017