Uhľovodíky

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 6 800
Tlačení: 493
Uložení: 489
Uhľovodíky
 
Uhľovodíky sú základnými organickými zlúčeninami, ktoré sú zložené len z uhlíka a vodíka. Podľa charakteru uhľovodíkového reťazca rozlišujeme uhľovodíky:
A)  Acyklické/ Alifatické s otvoreným reťazcom
B)  Cyklické s uzavretým reťazcom.
 
Podľa pôvodu ich delíme na :
A)  Prírodné
B)  Syntetické
 
Na rozdelenie uhľovodíkov sa používa viacero kritérií. Kombináciou viacerých z nich môžeme uhľovodíky rozdeliť na: 

ALIFATICKÉ   nasýtené  alkány a cykloalkány  C  C
- nenasýtené alkény  C C
- alkíny  C    C
 
AROMATICKÉ  (arény)
 
1.1 Názvoslovie alifatických uhľovodíkov
Organická chémia zaznamenala svoj najväčší rozvoj koncom 19. storočia. Bolo izolovaných a synteticky  pripravených veľa organických látok. Zapamätať si všetky triviálne názvy nových látok bolo takmer nemožné, preto v roku 1922 pri sekcii organickej chémií IUPAC (medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu) vznikla komisia pre organické názvoslovie, ktorá určuje pravidlá pre názvy organických zlúčenín dodnes.

Od najjednoduchších alifatických uhľovodíkov sú odvodené skoro všetky organické zlúčeniny. Preto ich názvoslovie tvorí základ názvov zložitejších derivátov uhľovodíkov.
 
Alifatické uhľovodíky radíme do troch základných radov:
Alkány – nasýtené uhľovodíky koncovka - án
Alkény – nenasýtené uhľovodíky koncovka - én
Alkíny – nenasýtené uhľovodíky koncovka - ín
 
Základom názvu uhľovodíkov (okrem uhľovodíkov s počtom atómov uhlíka 1 až 4, ktoré majú triviálne názvy) je počet atómov uhlíka v hlavnom reťazci vyjadrený kmeňom slova odvodeným z latinskej alebo gréckej číslovky.
 
Homologický rad  je usporiadanie uhľovodíkov s podobnou štruktúrou na základe stúpajúcej relatívnej molekulovej hmotnosti, pričom nasledujúci člen sa od predchádzajúceho líši homologickým prírastkom (-CH2-).


 

Názov

Vzorec

1.

Metán

CH4

2.

Etán 

CH3-CH3

3.

Propán

CH3-CH2-CH3

4.

Bután

CH3-CH2-CH2-CH3

5.

Pentán

CH3-CH2-CH2- CH2-CH3

6.

Hexán

CH3-CH2-CH2- CH2- CH2-CH3

7.

Heptán

CH3-CH2-CH2- CH2- CH2- CH2-CH3

8.

Oktán

CH3-CH2-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CH3

9.

Nonán

CH3-CH2-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CH3

10.

Dekán

CH3-CH2-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CH3

Alkyly sú jednoväzbové uhľovodíkové zvyšky, ktoré nemôžu existovať samostatne. Bývajú súčasťou uhľovodíkov ako bočné reťazce. Základom názvu alkylu je kmeň názvu uhľovodíka s priradenou koncovkou –yl.
 
Metán CH4 Metyl  H3C 
Etán CH3-CH3 Etyl CH3-CH3 
Propán CH3-CH2-CH3  Propyl CH3-CH2-CH3
V metáne je uhlík nulárny. Pretože v metáne je len jeden uhlík nemá okolo seba žiaden iný uhlík. V etáne sú obidva  uhlíky primárne. CH3-CH3. Majú rovnaké postavenie.  V propáne je jeden uhlík sekundárny a dva primárne.  CH3-CH2-CH3.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023