Charakteristika a rozdelenie zmesí

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 14 637
Tlačení: 788
Uložení: 780
Charakteristika a rozdelenie zmesí
 
Látky môžu existovať ako chemicky čisté látky, inak nazvané chemické indivíduá (prvky, zlúčeniny) alebo ako zmesi. Chemicky čistá látka je tvorená rovnakými časticami (atómami, molekulami a skupinami iónov). Má stále charakteristické vlastnosti (teplota varu, teplota topenia, hustota...). Zmes je zložitejšia látka, ktorá vznikla zmiešaním dvoch alebo viacerých jednoduchších látok (zložiek) a to v určitom pomere. Je teda sústavou, ktorá je zložená z niekoľkých chemicky čistých látok. Na napísanie zloženia zmesi nemožno použiť chemický vzorec. Väčšina látok okolo nás sú zmesi. Chemicky čisté látky sú v prírode veľmi zriedkavé. Kým chemicky čisté látky majú stále fyzikálne a chemické vlastnosti, u zmesí to neplatí. Každá zložka zmesi má vlastné chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré do zmesi prináša. Vlastnosti zmesi nezávisia len od toho, aké látky danú zmes tvoria. Závisia aj od ich zastúpenia v zmesi. Toto zastúpenie sa však môže meniť. Z toho vyplýva, že zmes má iné vlastnosti ako jednotlivé zložky, ktoré ju tvoria.
 
1.1 Rozdelenie zmesí
Zmesi sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií, medzi ne patria počet zložiek v zmesi, skupenstvo a veľkosť častíc.
1. rozdelenie podľa počtu zložiek:
A. dvojzložkové zmesi: slaný roztok na kloktanie, zliatiny kovov
B. viaczložkové zmesi: koláče, pleťové krémy, zmrzlina
2. rozdelenie podľa skupenstva:
A. tuhé skupenstvo: rudy, sklo, papier, betón
B. kvapalné skupenstvo: polievka, krv, roztoky farieb, sladené nápoje
C. plynné skupenstvo: vzduch, dym
3. rozdelenie podľa veľkostí častíc:
A. rovnorodé (homogénne): vzduch, pitná voda, bronz
B. koloidná zmes: majonéza, hmla, vajíčkový bielok
C. rôznorodé (heterogénne):  žula, chlieb
 
Zložky rovnorodej zmesi nie je možné rozoznať voľným okom a ani pomocou prístrojov. Rovnorodé zmesi látok sa nazývajú roztoky. Zložky homogénnej zmesi sa dajú oddeliť napríklad destiláciou, kryštalizáciou.
Rôznorodá zmes je opakom zmesi rovnorodej. Jej zložky sa dajú rozoznať pomocou prístrojov, ale aj okom. Jednotlivé zložky zmesi sa dajú oddeliť napríklad magnetom, pinzetou, filtráciou, usadzovaním...


Skupenstvo
zložiek

Názov
zmesi

Príklady rôznorodých zmesí

Kvapalná v plynnej

aerosól

Vodná para vo vzduchu

Tuhá v plynnej

aerosól

Popolček vo vzduchu (dym)

Plynná v kvapalnej

pena

Mydlová pena, pena na pive

Kvapalná v kvapalnej

emulzia

Mlieko, olej s vodou

Tuhá v kvapalnej

suspenzia

Kompót, hlina vo vode

Tabuľka č. 1 Rôznorodé zmesi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012