Oddeľovanie zložiek zmesí (separačné metódy)

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 289 slov
Počet zobrazení: 20 334
Tlačení: 883
Uložení: 839
Oddeľovanie zložiek zmesí (separačné metódy)
Určité látky oddeľujeme zo zmesí rôznymi separačnými (izolačnými) metódami. Oddeľovať zložky zmesi nám umožňujú hlavne ich rozličné fyzikálne a chemické vlastnosti.
 
2.1 Kryštalizácia
Kryštalizáciou oddeľujeme zložky zmesi na základe ich rozličnej rozpustnosti. Ako prvá vytvára kryštály najmenej rozpustná látka. Uskutočniť je to možné ochladením  za horúca nasýteného roztoku alebo odparením rozpúšťadla. Táto metóda má využitie napríklad pri získavaní čistého cukru z cukrovej šťavy.
 
2.2 Sedimentácia
Táto metóda slúži na oddeľovanie pevných častíc, rozptýlených v plyne alebo kvapaline. Pevné častice sa usadzujú na základe gravitačnej sily. Najskôr sa usadia tie zložky zmesi, ktoré majú najväčšiu hustotu. Využitie sedimentácia je napríklad pri čistení odpadových vôd, ale aj pri príprave kávy (usadzovanie kávových zrniečok).
 
2.3 Filtrácia
Filtráciou oddelíme pevné zložky danej zmesi. Tie sa zachytávajú na filtri. Filtrom preteká len kvapalná či plynná látka, tú nazývame filtrát. Filtrácia sa využíva pri čistení vzduchu, ale aj na zachytávanie nečistôt z pitnej vody.
 
2.4 Destilácia
Destilácia je využívaná na oddelenie kvapalných zložiek zmesi. Oddeľovanie sa uskutočňuje na základe rozdielnej teploty varu jednotlivých zložiek zmesi. Zahriatím sa najprv uvoľnia pary, v nich prevláda tá zložka zmesi, ktorá má najnižšiu teplotu varu. Pary sa vedú do chladiča, kde opäť skondenzujú, teda skvapalnejú. Týmto spôsobom sa získava napríklad etanol, zo zmesi vzniknutej kvasením cukrov, alebo sa spracúva surová ropa.

2.5 Sublimácia
Touto metódou je možné oddeliť zo zmesi zložku, ktorá zahrievaním mení svoje skupenstvo z pevného na plynné. Hovoríme, že látka sublimuje. Sublimáciou sa získava napr. čistý jód.
 
2.6 Extrakcia
Pri extrakcii sa využíva rozdielna rozpustnosť zložiek zmesi v rozpúšťadle. Zložka, ktorú chceme zo zmesi oddeliť sa v rozpúšťadle rozpustí, na rozdiel od ostatných zložiek, potom ju získame destiláciou alebo odparením rozpúšťadla. Využíva sa pri získavaní oleja z olejnatých semien.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026