II. A skupina - Bór

Prírodné vedy » Chémia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 251 slov
Počet zobrazení: 5 913
Tlačení: 569
Uložení: 599
• 3. skupina, 2. perióda

vlastnosti:
• má typický nekovový charakter (nevedie elektrický prúd ani teplo)
• má 3 väzbové elektróny, je 3-väzbový, ale niekedy aj 4-väzbový - má elektrónovo-deficitné väzby
• tvorbou zlúčenín sa podobá na uhlík (záleží na elektronegativite)
• má oxidačné číslo III
• tvorí kovalentné väzby
• tt = 2180 °C; tv = 3650 °C
• má veľký merný odpor, je veľmi tvrdý (9-11 stupeň Mohsovej stupnice – max. = 12)
• pri laboratórnej teplote je inertný, reaguje len s fluórom, pri vyšších teplotách reaguje s niektorými ťažšími kovmi a so všetkými nekovmi okrem H, Ge a Te
• odoláva roztokom kyselín, reaguje len s horúcou zmesou HNO3 a H2SO4
• proti roztokom hydroxidov a do určitej miery aj ich tavenín je odolný

príprava elementárneho bóru:
1. redukcia B2O3 prvkami s1, s2 alebo Al: B2O3 + 3Mg → 2B + 3 MgO
2. elektrolytická redukcia taveniny boritanov alebo tetrafluoroboritanov v roztavenej zmesi KCl a KF pri 800 °C
3. redukcia prchavých zlúčenín bóru vodíkom: 2BBr3 + 3H2 → 2B + 6HBr
4. termický rozklad bóranov alebo halogenidov bóru: 2BI3 → 2B + 3I2
• výskyt – predovšetkým v kyslíkatých zlúčeninách (HBO2, H3BO3, borax, rôzne boritany)

boridy:
• binárne zlúčeniny bóru s menej elektronegatívnymi prvkami
• boridy s nízkym obsahom bóru sú mimoriadne tvrdé, chemicky inertné, neprchavé, žiaruvzdorné, elektricky vodivé

použitie – konštrukcia alebo pokrytie reaktorov, spaľovacích komôr, reaktorových dýz, lopatiek turbín, ochranných štítov

príprava:
1. priama reakcia prvkov
2. redukcia prchavých halogenidov vodíkom: 2TiCl4 + 4BCl3 + 10H2 → 2TiB2 + 20HCl

reakcie:
• BX3 + 3H2O → H3BO3 + 3HX
• 2H3BO3 B2O3 + 3H2O
• H3BO3 + 2H2O ↔ H3O+ + (B(OH)4)–
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#prvky s2 #S2 prvky #2.B skupina #barium #uhlik #chemicke reakcie


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025