Voda v ľudskom organizme

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 304 slov
Počet zobrazení: 3 733
Tlačení: 194
Uložení: 193
Voda v ľudskom organizme
Približne 65% z hmotnosti tela človeka tvorí voda. Jednotlivé orgány jej obsahujú podiely, ktoré udáva tabuľka 1. Všetky fyziologické, chemické a fyzikálno-chemické procesy sa v ľudskom organizme odohrávajú v prostredí, ktorého hlavnou zložkou je voda. Tieto procesy prebiehajú v nasledujúcich pracovných režimoch metabolizmu. Asimilácia je premena výživových látok prijatých v potrave na výstavbu organizmu (zhromažďovanie energie). Disimilácia je rozklad organických zlúčenín (uvoľňovanie energie) a vylučovanie zbytkov látkovej premeny. Difúzia je prienik častíc jednej látky do častíc druhej látky. Osmóza je prenikanie rozpúšťadla z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou koncentráciou.

Absorbcia je pohlcovanie. Voda je základom pre optimálne trávenie, prenos živín v organizme a vylučovanie splodín látkovej výmeny mimo neho. Voda je regulátorom telesnej teploty - pot vyplavuje z organizmu nežiaduce produkty látkovej premeny. Voda umožňuje činnosť svalov a nervového systému. Je aj médiom na prenos kyslíka, tvorí hlavnú zložku tekutiny zvlhčujúcej kĺby. Príjem pitnej vody v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite, pitný režim, je nevyhnutným predpokladom pre správnu funkciu ľudského organizmu.

1.1 Rozpustené nečistoty vo vode
Voda je univerzálne rozpúšťadlo a na svojej ceste k spotrebiteľovi sa obohacuje o rôzne látky a prímesi. Celkové množstvo rozpustených látok vo vode sa udáva v miligramoch na liter (mg/l). Slovenská norma pre pitnú vodu udáva prípustnú hodnotu pre celkové množstvo rozpustených látok vo vode 1 000 mg/l, v USA je prípustná hodnota pre celkové množstvo rozpustených látok 500 mg/l. Označuje sa TDS (Total Dissolved Solids) a udáva v jednotkách ppm (parts per million), resp. mg/l (1ppm = 1mg/l). Meranie spočíva vo vážení suchého zvyšku - úsušku, pri teplote 105 °C po odparení vody pri tej istej teplote alebo v meraní elektrického odporu, resp. elektrolytickej vodivosti vody pomocou TDS metra. Podstatný podiel rozpustených látok vo vode je anorganického pôvodu vo forme elektricky nabitých častíc - iónov a je teda elektricky vodivý.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#osmoza chemia #Význam vody pre ludske telo #základné fyziologické funkcie ľudského tela


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017