Enzýmy tráviacej sústavy

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča milena (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 386 slov
Počet zobrazení: 6 243
Tlačení: 433
Uložení: 441
Enzýmy tráviacej sústavy

- Enzýmy ústnej dutiny ako zložka slín
slinná alfa-amyláza / ptyalín /
  - tento enzým účinkuje pomerne krátky čas, inaktivuje sa
  pri znížení pH , po premiešaní potravy so žalúdočnou
  šťavou   
  - štiepi škrob

- Enzýmy žalúdočnej šťavy
pepsín - najvýznamnejší enzým žalúdočnej šťavy
   - produkujú ho bunky žalúdočných žliazok ako neaktívny 
   pepsinogén
   - rozdeľuje sa do dvoch skupín: pepsinogén I / tvorí sa tam
kde aj HCl/  pepsinigén  II / tvorí sa pylorickej časti
  žalúdka/
   - HCl mení neaktívny pepsinogén na aktívny pepsín
   - je to proteolytický enzým , ktorý hydrolyzuje peptidové
väzby bielkovín a uvoľňuje nízkomolekulové peptidy
     - optimálne pH pre jeho činnosť je 1,8 -3,5
žalúdočná lipáza - je acidorezistentný polypeptid ,ktorý  
štiepi emulgovaný tuk v mlieku a smotane
   - pre dospelého človeka nemá praktický význam, lebo  
neprejavuje takmer nijakú aktivitu, vo vzťahu k iným
tukom, no jej tráviaci účinok je dôležitý najmä u dojčiat a
malých detí
gelatináza
   - pomáha skvapaľňovať proteoglykány mäsa
chymozým
- spôsobuje zrážanie mlieka , čím spomaľuje jeho rýchly
prechod  cez žalúdok a tým sa môže dôkladne natráviť
žalúdočná amyláza
  - má v dôsledku kyslého pH  pre trávenie cukrov len malý 
  význam

- Enzýmy pankreatickej štavy

trypsín a chymotrypsín
  - štepia nerozložené bielkoviny alebo ich natrávené zložky
  polypeptidy na peptidy s rôzne dlhými reťazcami, ale
  jednotlivé  aminokyseliny neuvoľňujú.
     - oba tieto enzýmy sa vylučujú v neaktívnej forme ako
   trypsinogén a chymotrypsinogén a aktivujú sa po príchode
  do dvanástnika enterokinázou 
karboxypeptidázy A,B
   - štiepia degradačné produkty bielkovín až na jednotlivé  
aminokyseliny 
   - vylučuje sa v neaktívnej forme ako prokarboxypeptidáza
  a tiež je aktivovaná enterokinázou po príchode do 
  dvanástnika
pankreatická alfa-amyláza
- hydrolyzuje rastlinný škrob a glykogén na oligosacharidy
- vylučuje sa v aktívnej forme
pankreatická lipáza - zúčastňuje sa na štiepení tukov
- pankreatická lipáza je najdôležitejšou lipázou
tráviaceho traktu
- vylučuje sa v aktívnej forme
- hydrolyzuje neutrálne tuky na monoacylglyceroly a
vyššie karboxylové kyseliny za prítomnosti žlče, ktorá
emulgifikuje tuky na drobné kvapôčky , čím sa účinok
lipázy zosiľňuje
cholesterolesteráza - zúčastňuje sa na štiepení tukov
-  hydrolyzuje cholesterolové estery
fosfolipáza - odštepuje vyššie karboxylové kyseliny z fosfolipidov

- Enzýmy tenkého čreva
enteropeptidázy
- slúži na rozštiepenie peptidov
nukleázy
   - štiepia nukleové kyseliny
sacharáza,maltáza,izomaltáza ,laktáza
- štiepia disacharidy na monosacharidy
lipázy
 - štiepia monoacylglyceroly na glycerol a vyššie karboxylové kyseliny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010