Znečisťovanie ovzdušia

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 4 623
Tlačení: 353
Uložení: 353
Znečisťovanie ovzdušia
Slovenská republika sa nachádza v strede Európy, v oblasti s najväčším regionálnym znečistením ovzdušia na tomto kontinente. Podiel škodlivín na regionálnom znečistení ovzdušia a kyslosti zrážkových vôd v SR je viac ako 60%. Bratislava sa zaraďuje medzi oblasti so stredným až veľkým stupňom znečistenia ovzdušia. Na znečistení sa podieľajú najmä oxidy dusíka. Na znečisťovaní ovzdušia v Banskej Bystrici má najväčší podiel automobilová doprava, aj znečistenie tuhými časticami. Silne znečistená je aj oblasť Košíc, najmä tuhými časticami a oxidmi dusíka. Medzi najväčších znečisťovateľov patria VSŽ v Košiciach.

Jednou z hlavných príčin znečisťovania ovzdušia je horenie palív (spaľovanie pohonných látok). Keď horí palivo, reaguje s kyslíkom na oxidy. Ak palivo zhorí úplne, potom sa všetok uhlík v ňom premení na oxid uhličitý, ktorý je len slabou kyselinou. Ak však nie je dosť vzduchu k dispozícii, uhlík môže vytvárať sadze a dym alebo sa môže premieňať na oxid uhoľnatý, čo je veľmi jedovatý plyn. Oxid uhoľnatý reaguje so zložkou krvi nazývanou hemoglobín, čo zastavuje prenos kyslíka do mozgu a iných častí tela. Je nebezpečné nechať bežať motor auta v garáži so zatvorenými dverami, pretože nedostatok vzduchu môže viesť k tvorbe oxidu uhoľnatého!

Niektoré palivá, ako uhlie a koks, obsahujú malé množstvá síry. Keď tieto palivá horia, produkuje sa oxid síričitý. Je to plyn, ktorý dráždi naše oči a pľúca. Keď sa oxid síričitý dostane do dažďa, dažďová voda sa stáva kyslou. Tento kyslý dážď škodí rastlinám a napáda kamenné časti budov. V motoroch áut benzín horí vo valcoch. Aby horel vyrovnane, do benzínu sa pridávajú zmesi olova, ale odpadové čiastočky olova sú súčasťou výfukových plynov. Tieto zmesi olova sú jedovaté, postihujú mozog. Všetky nové autá sú vyrábané tak, že môžu "bežať" na bezolovnatý benzín. Motory áut potrebujú vzduch na horenie benzínu. Keď zmes iskrí, dusík a kyslík zo vzduchu sa kombinujú za vzniku oxidu dusičitého, ktorý je kyslým plynom. Oxid dusičitý zapríčiňuje kyslý dážď podobne ako oxid síričitý.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016