Hamlet - William Shakespeare

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: maduska
Typ práce: Referát
Dátum: 09.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 548 slov
Počet zobrazení: 28 257
Tlačení: 978
Uložení: 984
Kompozícia:
5 dejstiev, dejstva sa skladajú z obrazov
1. dejstvo- 5 obrazov
2. dejstvo- 2 obrazy
3. dejstvo- 4 obrazy
4. dejstvo- 7 obrazov
5. dejstvo- 2 obrazy

Útvar: veršovaná tragédia
Miesto: Dánsko

Charakteristika postáv:
Hamlet: Dánsky princ, syn zosnulého kráľa, synovec terajšieho kráľa. Láska k Ofélii, dcére hlavného kráľovského radcu. ho privádzala do šialenstva .
Bol statočný, vždy šiel za svojim cieľom, vedel čo chce. Vydal sa na strastiplnú cestu hľadania dôkazov o smrti svojho otca. Obetoval svoj vlastný život, aby pomstil svojho otca.

Kráľ Claudius: Dánsky kráľ, ktorý získal trón vďaka tomu, že zabil svojho brata - Hamletovho otca. Chamtivý, túžiaci po bohatstve a moci a po všetkom, čo mal jeho brat, aj za cenu vraždy. Oženil sa s bratovou manželkou dva mesiace po jeho smrti.

Polónius: nestatočný človek, kráľovský špeh, hlavný kráľovský radca

Ofélia, Laertes: Polóniové deti

Horatio: Hamletov priateľ

Marcellus, Bernardo, Francisco: strážnici

Rosencrantz, Guildenstern: Hamletovi bývalý spolužiaci

Gertrúda: Hamletova matka, manželka terajšieho kráľa Oidipa

Duch Hamletovho otca: zaodetý v pancieri a v rukách drží maršalskú pal

1.dejstvo
Francisco sa prechádza sem a tam. O chvíľu vyjde z hradu ďalší ozbrojený člen stráže, Bernardo. Bernardo posiela Francisca spať, odbilo dvanásť. Vstúpia Horatio a Marcellus. Pýtajú sa na ducha, či sa zjavil. Prichádza duch. Horatio sa mu prihovára, ale duch neodpovedá, odchádza. Rozpráva príbeh, ako princ Fortinbras vyhlásil vojnu. Vo vojne Hamletov otec nórskeho kráľa zabil. Znova sa zjaví duch. Horatio sa mu opäť prihovára. Duch, však nič nevraví,zmizne. Je ráno. Strážnici sa dohodnú že to oznámia Hamletovi.
Laertes prosí kráľa aby mu povolil odcestovať do Francúzska. Kráľ, povoľuje. Hamlet nesúhlasí so svadbou mamy s kráľom, strýkom Hamleta. Kráľ hovorí Hamletovi, že zotrvávať v hriešnom zármutku je hriech. A sám si vraví, že tento kráľ, jeho otcovi ani po kolená nesiaha. Horatio rozpovie, ako strážnici už po dva krát videli ducha, tretíkrát sa zjavil aj jemu, Horatiovi. Hamlet sa rozhodne, že túto noc pôjde strážiť s nimi. „
Laertes sa lúči so sestrou Oféliou a dáva jej rady do života. Polónius ho poháňa, ale ešte mu dáva požehnanie a rady. Leartes odchádza. Ofélia prezrádza Poloniovi, ako Hamlet jej prejavuje náklonnosť. Strážnici spolu s Hamletom vychádzajú na stráž. Duch sa zjaví. Hamlet sa mu prihovorí. Duch mu ukazuje, aby išiel za ním. Hamlet ducha nasleduje. Strážnikom to nedá, boja sa o princa, idú za ním.

Duch radí Hamletovi aby pomstil tú hnusnú, bezohľadnú vraždu. Prezrádza mu, že to bol Hamletov strýko, čo jemu otcovi nalial jed do uší:
„...čuj, Hamlet môj, povráva sa, že keď som v sade spal, vraj had ma uštipol:
a sluch celého Dánska hanobí sa lžou o mojom úmrtí; vedz, mladý princ, že had, čo tvojmu otcovi vzal život na hlave nosí jeho korunu...“*
Horatio s Marcellusom sa vyvedajú, ako bolo s duchom. Hamlet sa bráni prezradeniu. Ozve sa duch: „ Prisahajte“! Prisahajú tretíkrát.

* William Shakespeare Hamlet. Tatran Bratislava 1977, 1.dejstvo 5. obraz 44. strana

2.dejstvo
Polónius posiela Reynalda s listom do Paríža s tým, že má vykresliť všetky Laertesove hriechy, výstrelky mladosti a takouto lsťou,aby zistil, kde sa vlastne nachádza. Prichádza Ofélia celá preľaknutá. Do jej komnaty vtrhol Hamlet, biely ako krieda, odetý v roztrhaných pančuchách s holou hlavou. Polónius sa pýta ,či Hamlet z lásky k Ofélii šalie. Polónius sa rozhodne vyhľadať kráľa.

Kráľ pozval na hrad, Hamletových spolužiakov a prosí ich aby ho rozptýlili. Spolužiaci súhlasili, odídu. Prichádza Polónius a oznamuje kráľovi, že sa poslovia z Nórska vrátili, Priniesli správu, že to čo robí Fortinbras, to je z jeho vlastnej mysle. Ďalej aj prosbu o povolenie pokojného presunu vojsk na územie Poľska. Polónius pridal svoje poznatky o Hamletovej „pomätenosti“, ako sa správa k jeho dcére. Chváli sa kráľovi, ako zakázal Ofélii stretávať sa s Hamletom.

Hamlet odhaľuje, že kráľ s kráľovnou posielajú za ním jeho spolužiakov, priateľov: „ Hamlet:
Poviem Vám prečo, a tak mi to mi to nemusíte vyzráfzať sľub mlčanlivosti, ktorý ste dali kráľovi a kráľovnej, ostane neporušený.
...Ide to so mnou dolu vodou i táto krásna stavba, naša zem, prichodí mi ako pusté predhorie...“**
Na hrad okrem priateľov, prišla aj skupina hercov. Hamlet prosí hercov, aby zahrali Gonzagovo zavraždenie. (Gonzagovo zavraždenie, predstavuje smrť Hamletovho otca).

** William Shakespeare Hamlet. Tatran Bratislava 1977, 2. dejstvo 2.obraz 73. strana

3.dejstvo
Hamlet sa zamýšľa nad tým, či je lepšie žiť a znášať osud alebo sa proti neprávosti postaviť: „Byť, a či nebyť- kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať strely a šípy zlostnej Šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?...“***

Polónius s kráľom sledujú za závesom rozhovor Ofélii s Hamletom. Hamlet radí Ofélii, aby išla do kláštora, zachrániť svoju počestnosť. Ofélia prosí Boha, aby ho uzdravil. Kráľ má plán poslať Hamleta do Anglicka, kvôli jeho pomätenosti. Hamlet prosí Horatia, keď bude výstup, kde to má kráľovi pripomenúť jeho strašný čin, nech ho pohľadom prebodáva. Kráľ s kráľovnou prichádzajú na predstavenie. Predstavenie sa začína. Hamlet chce čo najviac pripomenúť kráľovi jeho čin . Kráľ musí zo sály odísť. Do miestnosti, v ktorej sedí zamyslený Claudius, vstúpi Hamlet. Vytasí meč a je v pokušení bodnúť nič netušiaceho kráľa, aby tak pomstil smrť svojho otca. Zaváhal, ale potom potichu odišiel. Skormútená kráľovná pozýva Hamleta do svojej komnaty. Polónius je ukrytý za závesom v kráľovninej komnate. Matka vytýka svojmu synovi, ako uráža svojho kráľa. Vytasí meč. Záves sa zrazu pohol. Hamlet bodne cez záves. Trafil Polónia. Hamlet sa správa neúctivo voči nebohému. Princ jej rozpovedal, čo sa dozvedel od Ducha svojho otca a znova jej začal vyčítať sobáš s Claudiom. To presvedčilo kráľovnú o tom, že princ je šialený. Hamlet odišiel a so sebou odniesol i radcovu mŕtvolu.

*** William Shakespeare Hamlet . Tatran Bratislava 1977, 3. dejstvo 1. obraz 91. strana

4.dejstvo
Kráľ sa dozvedá od kráľovnej, že Hamlet zabil Polónia. Hamlet niekde ukryl Polóniové telo. Kráľ dal hľadať Hamleta aj telo nebohého. Hamlet odchádza do Anglicka, kde ho posiela kráľ so sprievodným listom, ktorý majú jeho priatelia. V liste kráľ prikazuje zabitie Hamleta. Kráľ dáva príkazy, aby Hamlet ešte túto noc sa odplavil. Na planine blízko prístavu sa Hamlet rozpráva so stotníkom o vojsku, ktoré tam stojí. Ofélia sa zbláznila, pre otcovu smrť. Leartes sa dozvedá že jeho otec je mŕtvy. Kráľ presviedča Laertesa , že vrahom je Hamlet a navrhne mu, aby vyzval Hamleta na súboj. Laertes sa rozhodol namočiť hrot kordu do jedu, a tak pomstiť otcovu smrť. Horatiovi doručili listiny pre kráľa, v ktorých Hamlet oznamuje svoj príchod. Veľký rozruch vyvolala správa, že Oféliu našli utopenú v rieke. Vešala venčeky na strom nad riekou, konár sa zlomil a ju pohltila voda: „ Laertes:
Už dosť máš vody, chúďa Ofélia, a preto nesmiem plakať; jednako som slaboch, príroda sa nezaprie. Čert vezmi hanbu, keď sa vyplačem, zo seba všetko ženské vyplavím...“****

**** William Shakespeare Hamlet. Tatran Bratislava 1977, 4. dejstvo 7. obraz 163. strana

5. dejstvo

Hrobári kopú hrob. Hamlet ich pozoruje. Vedľa neho stojí Horatio. Hrobár vykopal lebku a odhodil ju. Hamlet sa s ním začne rozprávať. Spýtal sa ho, čí je ten hrob. Dozvedel sa, že mladej ženy, ktorá sa utopila. V reči sa zmienil aj o šialenom princovi Hamletovi, ktorý je v Anglicku, lebo tam nikomu neprekáža. Lebka, ktorú vyhodil z hrobu, patrila Yorickovi - šašovi Hamletovho otca. Do cintorína sa blíži pohrebný sprievod s otvorenou truhlou mŕtvej Ofélie. Laertes od žiaľu skočil za sestrou do hrobu, aby sa s ňou rozlúčil. Kráľovná hádže do hrobu kvety. Hamlet vyšiel z úkrytu a skočil za Laertesom, ktorý ho obviní z trojnásobnej vraždy. Hamlet sa čuduje. Oféliu naozaj miloval a teraz za ňou úprimne žiali. Na druhý deň Horatiovi vysvetlil, prečo sa vrátil. Dostal sa totiž k listinám od kráľa, ktoré mali sluhovia odovzdať v Anglicku. Stálo v nich, aby Hamleta okamžite zabili. Vyrobil teda iné listiny a podvrhol ich sluhom namiesto pravých. Laertes vyzval Hamleta na súboj a princ súhlasil.

Súboj začal, Hamlet je spočiatku v boji úspešný a matka mu pripíja na zdravie. Pije z pohára určeného pre Hamleta, do ktorého kráľ vhodil otrávenú perlu. Neskoro zakričal, aby nepila, víno bolo otrávené. O chvíľu padá na zem mŕtva. Laertes ľahko zasiahol Hamleta. V súboji si neskôr protivníci vymenili kordy. Keď Hamlet zraní Laertesa, ten sa prizná, že zomrú, on aj Hamlet, lebo kord bol otrávený. Vtedy Hamlet neváha a bodne kráľa s otráveným mečom a potom ho ešte donúti vypiť zvyšok vína s otrávenou perlou a kráľ umrie. Po ňom umrel Leartes, ale pred smrťou poprosil Hamleta o odpustenie. Hamlet pred smrťou prosí Horatia, aby všetkým vyrozprával pravdu o smrti členov kráľovskej rodiny:

„Umieram, Horatio, mocný jed už moje zmysly celkom prehlušil a nedočkám sa správy z Anglicka, no prorokujem ti, že Fortinbras sa stane kráľom, jemu dávam hlas. Ty mu to povedz – i to, čo sa stalo a prečo. Ja už mu to nepoviem.“*****
Keď na hrad prišiel víťazný Fortinbras, nájde samé mŕtvoly:
„ Fortinbras: Nech štyria stotníci
Hamleta nesú ako vojaka;
istotne – keby sa bol dožil trónu –
bol by to skvelý kráľ; nech na cestu
mu hudba hrá a pocty vojenské
za neho hlasno prevravia.“******

***** William Shakespeare : Hamlet. Tatran Bratislava 1977, 5. dejstvo 2. obraz 198. strana

****** William Shakespeare : Hamlet. Tatran Bratislava 1977, 5. dejstvo 2. obraz 200. strana

Hlavná myšlienka diela:
„Žiaden zlý čin neostane nepotrestaný.“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: William Shakespeare

William Shakespeare

William Shakespeare bol významný anglický spisovateľ a dramatik a herec.

Literárne diela:
First Folio
Shakespeare's sonnets
Henry VIII (play)
The Klingon Hamlet


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017