Král Lávra - Karel Havlíček Borovský

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: hankaaa (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.04.2016
Jazyk: Čeština
Rozsah: 714 slov
Počet zobrazení: 1 952
Tlačení: 153
Uložení: 181
Praktické!

Král Lávra - Karel Havlíček Borovský

Literární dílo
Výsměch vládě jednoho člověka, omezenosti panovníků. Tolik lidí zemřelo kvůli hlouposti jednoho krále...!
Báseň Král Lávra, byla napsána na vrcholu Havlíčkovy tvorby a patří mezi tři velké satirické skladby. Dalšími dvěmi jsou:
„ Křest svatého Vladimíra“ – Podle staré ruské pověsti – car Vladimír požaduje po bohu Perunovi, aby mu sloužil. Když ten odmítne, nechá ho utopit v Dněpru ( sním odsoudí i novináře, který byl zrovna ve vězení). Lid bez boha neposlouchá, a proto car vypisuje konkurz na místo boha. Do Kyjeva se sjíždějí kandidáti různých náboženství. Jezuité k té příležitosti složí i zvláštní marš.
„Tyrolské elegie“ – Popisuje v nich s ironií a sarkasmem své zatčení, cestu do Brixenu i epizodu se splašenými koňmi v Alpách.
Elegie = žalozpěv  - Všechny tři skladby mají společnou kritiku společenských poměrů, útisku ze strany Rakouska a panovníka, že je absolutním vládcem a zneužívá svoji moc.

Typické znaky
Příběh vychází ze staré irské pověsti. Odehrává se v Irsku. Veršovaná skladba, sloky o 3 verších. Personifikace, ironie, alegorie.
 
Postavy: 
 
Král Lávra - hodný, dobromyslný, nechce ukázat světu své oslí uši, aby se neponížil; přihlouplý
Kukulín - čestný, spravedlivý, diskrétní
 
Dílo
„Král Lávra“
- Na motivy irské lidové pověsti.
Báseň je o jednom irském králi, který byl velice oblíbený a chytrý. Jen jedna věc na něm byla divná, a to že se nechával holit a stříhat jednou do roka a pokaždé nechal holiče, který ho stříhal, popravit. Jednoho osudného dne si tuto zakázku vylosoval mladý Kukulín; poté, odvedl svou práci, byl jako všichni před ním poslán na popraviště. Když se to dozvěděla jeho matka, šla žádat krále o milost. Král se styděl za její rozhořčená slova a milost Kukulínovi udělil, ovšem pod podmínkou, že si nechá pro sebe, co při stříhání viděl, a bude ho stříhat až do smrti. Kukulín s radostí souhlasil, ale po čase ho začalo soužit, že tajemství nemůže nikomu sdělit. Matka si všimla jeho smutku a když jí pověděl o svém trápení, poradila mu, ať jde do lesa k poustevníkovi, ten že mu pomůže. Poustevník mu poradil, aby to, co ho trápí, našeptal do jisté staré vrby, že se mu uleví. Kukulín to ještě ten den udělal a skutečně se mu ulevilo. Za čas král uspořádal velikou hostinu, a když šli čeští hudebníci, co měli na hostině hrát, kolem staré vrby, basista si všiml, že ztratil kolíček od basy, uřízl se tedy nový ze staré vrby. Na hostině basa začala sama hrát: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“ Když už to takhle všichni zvěděli, král přestal své uši schovávat a lidé ho měli rádi ještě víc.
 
O autorovi
Narodil se v Borové blízko Přibyslavi. Studoval gymnázium v Německém (Havlíčkově) brodě, filozofii v Praze. Vstoupil do kněžského semináře, protože si myslel, že jako kněz bude mít větší slovo. Byl vyloučen za odpor vůči církvi. 1842 odešel na doporučení Šafaříka jako vychovatel do Ruska. Překládal tam Gogola. Měl neobyčejné novinářské schopnosti. Dovedl vládní orgán „pražské noviny“ přeměnit v noviny vyjadřující národní zájmy. Roku 1848 založil vlastní „národní noviny“ v duchu přesvědčení, že noviny nemusejí jenom informovat a bavit, ale také vychovávat. Roku 1850 byly jeho noviny zakázány. Tentýž rok začal vydávat „Slovana“, 1851 ho musel ukončit a byl internován do Brixenu Roku 1855 se vrátil, byl to však smutný návrat. Zemřela mu žena, přátelé se k němu neznají. O rok později umírá.
 
 
Zařazení
 
Literárně bývá řazen do realismu.
Další dílo:
„Epigramy“
-  Epigram = Kritická, vtipná, satirická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osobě, nebo jevu. U nás jej nejvíce proslavil právě Borovský
-  Jsou věnovány církvi, králi, vlasti, můzám, světu
-  Jejich příznačnou vlastností je prudká útočnost
-  Projevují se v nich názory na protiklad panstva a lidu, a výsměch šlechtě, panovníkovi a statnímu aparátu.
-  Havlíček zde kritizuje malou původnost, nízkou uměleckou úroveň části literární tvorby, divadelní poměry, školství a soudobý stav vědy.

Realismus a naturalismus:
Naturalismus: Fylozofickým východiskem byla přesvědčení, že základem všeho dění je pouze hmota a člověk je trpným produktem pudů a prostředí, od jejichž vlivu se nedovede osvobodit.
Naturalisté:
Guy de Maupasant – Kulička
Emile Zola – Zabiják
 
Realismus:
-  Umělecký směr, který střídá romantismus
-  Vznikl ve 2. polovině 19. století ve Francii a v Anglii
-  Typické znaky: - Objektivita, zobrazení skutečnosti, hrdinou je obyčejný, průměrný člověk, náměty současnosti, kritičnost (kritický realismus), romány a povídky, nářečí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#smrt kukulínova


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037