Proglas – Konštantín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 126 slov
Počet zobrazení: 2 948
Tlačení: 210
Uložení: 189

Proglas – Konštantín

 • je to prvá slovanská báseň
 • je označovaná aj ako Hymnus = chvála
 • obsahuje 110 slabičných veršov
 • je to veršovaný predslov k sv. Evanjeliu
 • oslavuje sa v ňom slovanský preklad Písma a vyzdvihuje sa domáci jazyk ako základ knižnej vzdelanosti
 • obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk
 • štýl básne je obrazný, popretkávaný biblickými citátmi
 • skladba je určená všetkým ľuďom, ktorí sa chcú očistiť od hriechu tým, že porozumejú písmu
 • Konštantín presnejšie špecifikuje expresívnymi výrazmi ľudí, ktorým sa prihovára
 • privedie človeka k duchovnému, citovému a náboženskému rozvoju (prehĺbi v človeku vieru)
 • argumentácia o nevyhnutnosti prekladu – všetko uvedené je možné prijímať len z diela, ktoré je v jazyku a písme poznateľnom
 • právo vnímať Slovo Božie prirovnáva Konštantín k takým samozrejmostiam ako je zmyslové vnímanie – bez viery je človek slepý, hluchý, necitlivý
 • Konštantín konkretizuje prínos prekladu – povznesie život človeka nad ostatné druhy, zbaví ho hriešneho spôsobu života
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021