Mor ho! rozbor

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 304 slov
Počet zobrazení: 6 018
Tlačení: 291
Uložení: 274

Mor ho!

 • hrdinská epická báseň
 • idea diela: každý národ má právo na vlastnú slobodu
 • hrdina: kolektívny – junáci, ktorí bojujú za svoju slobodu (buď víťazstvo alebo smrť)
 • typický je monumentalizmus – dej umiestnil ku konkrétnemu hradu, rieke, horám
 • ako podnet mu slúžilo Šafárikovo dielo: Dejiny slovanskej reči a literatúry, kde sa cisár Konštantín stretáva s národom, ktorí žije pri Dunaji, dochádza k boju a Slovania sa k cisárovi obrátili s pokrikom Mar ho!
 • má veľmi jednoduchú dejovú líniu:
 • príchod slovenskej družiny k Dunaju
 • vyjednávanie s cisárom
 • boj a smrť mladých bojovníkov
 • dej je lokalizovaný k Dunaju pod pevný hrad, kde prichádzajú udatný slovanský junáci k pyšnému cisárovi, ktorý si tam rozložil tábor
 • cisár neuzná ich slobodu a vyhlási ich za otrokov
 • odvetou je, že junáci idú na cisára s pokrikom MOR HO!, tento pokrik sa v básni často opakuje a silným dramatickým prvkom
 • cisár nakoniec vyhrá ale zo svojho víťazstva nemá radosť, lebo zvíťazil nad slabším súperom
 • morálne víťazstvo patrí Slovákom

Úvod:

 • využíva protiklady
 • postupne zobrazuje:
 • územie Slovenska
 • opis rímskeho vojska
 • opis slovanských poslov
 • najprv začína vonkajším opisom, potom prechádza na vnútornú charakteristiku:

Pobelavé kaderie šije im otáča,

modré ich oči bystro v okolo si páča.

Rastom sú ako jedle, pevní ani skala:

zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.“

vyjadrenie slovenskej hrdosti:

Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú,

taká otroč neznáma slovenskému kraju

 • vyjadrenie mierumilovnosť:

„Slovan na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada.“

 • demokratické myšlienky:

Pána mať je neprávosť, a väčšia byť pánom.“

Jadro:

 • rušná epická časť
 • dozvedáme sa tu o postavení rímskeho cára:

Vecte, že som pán Rímu a Rím je pán svetu

 • reakcia slovenskej družiny:

„A ty, mor ho ! - hoj Mor ho! detvo môjho rodu,

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,

a čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom:

mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“

Záver:

 • rímsky cár sa hanbí, neteší sa z víťazstva, morálnymi víťazmi sa stali Slovania:

„Lež večné meno toho nech večná sláva, kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.“

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021