Premena poviedka obsah

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 987 slov
Počet zobrazení: 4 579
Tlačení: 99
Uložení: 97

Premena

  • prvky absurdnej drámy, antiromán (postavy bez mena, bez minulosti...), existencializmu

Útvar - poviedka, 
Kompozícia- Dielo Premena je poviedka, ktorá je rozdelená na tri časti. Kafka ju napísal v roku 1912 a bolo to jedno z mála diel, ktoré uverejnil. Bolo vydané v roku 1915. Bolo ohodnotené kritikmi ako veľmi dobré, no Franz aj tak s ním nikdy nebol spokojný.

Téma tohto diela je originálna, dokonca absurdná. Kafka bol prvým autorom, ktorý sa zaoberal takouto tematikou inšpiroval mnohé smery ako expresionizmus, existencializmus, vytvoril podmienky pre vznik absurdnej drámy vo Francúzsku. Dielo sa zaoberá ľudským bytím a postojom rodiny v ťažkých životných situáciách. Taktiež sa zaoberá aj zmyslom života a niektorými ďalšími témami. Keďže je Kafka autor absurdity, toto dielo má dominantnú črtu, absurditu.

Premena má jednu hlavnú dejovú líniu, ktorá je veľmi jednoduchá. Hlavnou líniou je Gregorova premena a ostatné veci spojené s týmto problémom.

Dejom nás sprevádza rozprávač, ktorý svojím spôsobom hodnotí vzniknuté situácie v rodine.
Prostredie- pražský byt Samsových,
Téma - premena Gregora Samsu na hmyz a jeho postupný fyzický a psychický úpadok,
Idea- autor poukazuje na plytké rodinné a medziľudské vzťahy, odcudzenie v rodine

Postavy

Gregor Samsa- obchodný cestujúci, pracovitý, je jediný kto v domácnosti zarába a vďaka nemu ani nikto iný nemusí, spláca dlhy rodičov, je spoľahlivý, chce zaplatit sestre konzervatórium, po premene stráca kontakt s rodinou, ktorá ho odmieta a práve preto chradne, zomiera vychudnutý a opustený vo svojej izbe, 
Markéta- Gregorova sestra, jediná sa stará o Gregora, spočiatku mu nosí jedlo, upratuje izbu, nakoniec dá návrh, aby sa ho zbavili,
Rodičia Samsoví- prerobili na obchode a Gregor sa zaviazal splatiť dlh, Gregor im po premene spôsobi ťažkosti - vyrieši ich až jeho smrť, ktorá prichádza každému vhod, 

Dej:

Gregor sa prebudí ako chrobák- spočiatku si to ani neuvedomuje a má v pláne ísť s omeškaním do roboty. Všetci sú prekvapení, že je ešte doma, lebo o siedmej býva už na cestách. Gregor im chce všetko vysvetliť, ale nič mu nie je rozumieť. Dvere má zamknuté a otvorí ich až na naliehanie sestry. Medzi tým prišiel prokurista. Zisťoval prečo Gregor neprišiel do roboty. Ten ho uvidel prvý, zlakol sa a ušiel. Otec ho zahnal naspäť do izby, pričom ho zranil. Gregor odteraz spí pod postelou a je len staré a pokazené jedlá. Chodí po stenách a po strope, preto mu sestra vysťahuje nábytok. Ale Gregor vidí, že sa odsudzuje ľudskej spoločnosti, no keď vidí, že je všetkým na obtiaž, dobrovoľne sa vzdáva. 

Viac sa nesnaží naviazať s ostatnými členmi rodiny kontakt, aj keď po tom veľmi túži. Nedbá o seba, neje a chradne telesne i duševne. Keďže Gregor nezarába, rodičia aj Markéta sú prinútení pracovať. Prijali aj troch podnájomníkov. Tých ale Gregor vyplaší a dávajú výpoveď. V tej chvíli dáva sestra návrh, aby sa ho zbavili, lebo to už nie je Gregor a ani človek. Ráno Gregor s výčitkami zomiera. Nájde ho slúžka, ktorá si z neho robila len posmešky a jeho telo vyhodí do odpadkov. Prvýkrát po mesiacoch sa všetci vybrali na výlet. Rozprávali sa o sľubnej budúcnosti, lebo majú všetci prácu, kúpia si menší byt a Markéta je súca na vydaj.

Štýl

Kafka má svoj osobitý štýl písania ovplyvnený viacerými faktormi. Jeho jazyk je veľmi strohý, chladný bez akéhokoľvek citového zafarbenia, veľmi chudobná slovná zásoba. Jasne znejúce vety, prísne konštruované, však skrývajú hlbokú myšlienku, ktorá sa dá aplikovať aj do dnešnej modernej doby. Ďalšími charakteristikami sú striedma stavba viet a pražská nemčina v originálnej podobe diela. Kafka sa vyžíva v podrobných opisoch nechutných detailov. Tým zvyšuje autentickosť diela.

Prevažujú dialógy a monológy, úvahy Gregora. Na väčšiu gradáciu používa Kafka rôzne prostriedky. Vo vypätých situáciách preruší dejovú líniu a vloží tam úvahu, alebo návrat do minulosti.

Keďže je jeho jazyk veľmi jednoduchý, neprevažujú tam žiadne umelecké prostriedky, slovné hračky alebo zvraty. Čitateľa skôr upúta autentickosť deja a pútavá forma písania. Už prvou vetou vie Kafka čitateľa zaujať.

Taktiež ako väčšina Kafkových diel má aj toto autobiografické črty, pesimistický priebeh a smutný koniec. 

1.Premena

Premena v tomto diele nie je len premenou Gregora na hmyz, ale aj premena jeho rodiny.

Gregorova premena na hmyz je trestom pre neho, pretože nemyslí na svoj život, na seba, ale len na rodinu a prácu. Zanedbáva sám seba, nemyslí na nič iné, len na prácu a starosť o rodinu. To vedia aj všetci jeho príbuzný, no najlepšie matka.

2.Premena rodiny

Gregorova rodina ho má rada, kým vďaka nemu majú všetko, čo chcú. Sú mu vďačný, veď je takpovediac ich živiteľom. Nikdy však nepomysleli na to, čo sa stane, ak by ich Gregor už ďalej živiť nemohol. Neuvažovali nad tým, ako by sa zachovali, keby sa člen ich rodiny zmenil na „netvora“. Tento problém sa dá jednoducho aplikovať aj do obyčajného života. Môžeme si predstaviť, ako by sme sa zachovali, keby sa náš blízky jedného rána prebudil napr. s netvorenou tvárou, či ochrnutím? Boli by sme schopný sa o neho starať, bez toho, aby nám to neliezlo na nervy? Myslím, že to nie je možné.

Reakcia Gregorovej rodiny bola úplne normálna. Tak by sa zachovala asi väčšina.

3.Surovosť a neľudskosť

Surovosť a neľudskosť sa prejavuje v tomto diele najmä u otca. Otec je veľmi mohutný chlap a v mnohých smeroch ho Kafka spája so svojím vlastným otcom. Gregor svojho otca rešpektuje, no zároveň sa ho bojí, rovnaké je to aj u Franza.

Gregorov otec nedokáže ustrážiť svoju povahu, tak mnohokrát sa mu stane, že Gregorovi, už po premene, ublíži. Jedným z najhorších incidentov je situácia, keď do neho otec začne bezohľadne hádzať jablká.

4.Rodina po smrti Gregora

Po Gregorovej smrti sa prejaví ich neľudskosť najviac. Slúžka ľahostajne skonštatuje, že Gregor zomrel. Otec, matka a sestra síce začnú plakať, no nie je to žiaľ. Sú to slzy, ktoré znamenajú koniec ich trápenia, všetkým sa im uľavilo. Sú v skutočnosti veľmi radi, že Gregor je mŕtvy, pretože budú mať šancu zasa žiť normálne. Konečne sa zbavili prekážky, ktorá im stála v ceste.

5.Absurdita

Toto dielo je plné absurdity. Sám autor je nazývaný autorom absurdity. Množstvo situácií, obrazov, ktoré sa vymykajú obyčajnej logike. Už samotná premena Gregora Samsu je absurdná. Jeho reakcia na premenu je taktiež veľkou absurditou. Normálny človek by sa zhrozil nad svojím výzorom, no Gregor myslí skôr na prácu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021