Básne, Iluminácie I, Iluminácie II - Rimbaud

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 12.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 11 757
Tlačení: 800
Uložení: 814
Jean Arthur Rimbaud – najčítanejší autor z prekliatych básnikov. Ako malého ho považovali za geniálne dieťa – výborne a ľahko študoval, ale zároveň prejavoval veľkú tvrdohlavosť. Jeho tvorba je plná obrazných pomenovaní, metafor, zvukov, farieb, túžby po neobyčajných zážitkoch. Bol ovplyvnený bezprostrednou osobnou skúsenosťou, snom a fantáziou. Jeho básne vychádzali iba v časopisoch.

Básnická zbierka Básne, Iluminácie I, Iluminácie II. Jeho poézia je lyrická, písal ju „z duše a pre dušu“, chce, aby zachraňovala všetky pocity, vône, zvuky a farby. Staval sa proti tradičnej poézii.
Báseň Paríž sa zase zaľudňuje – reaguje na obdobie roku 1870 – Parížskej komúny. Cítime básnický pohľad na soc. skutočnosť, je na strane chudobnej vrstvy. Kritizuje boháčov, paláce. Využíva expresívne slová pejoratíva (hanlivé), metafory, prirovnania. Opisuje jeho subjektívne prežívanej, pociťovanie, využívanej netradičných umeleckých prostriedkov „hocte, ústa, čo páchnu vajcom, váš pupok je hanbou napuchnutý, kurtizána, karvatidy, orgie“
Báseň – Nemožné – píše o detstve, kedy nepotreboval priateľov. V dospelosti to odsudzuje.
Báseň – Samohlásky – Ospevuje samohlásky. Vidíme zložité vyjadrovanie.
Báseň – Moja bohéma – dozvedáme sa o jeho živote. Vidíme jednoduchosť v jeho živote. Bohémsky spôsob života.
Báseň – Čo na to Nina – opisuje vzťah k žene
Iluminácie  - autor sa chcel vyhnúť ošúchaným námetom a ustáleným básnickým obrazom, preto v poézii využíval kontrastné metafory, spontánny prejav, šírku a hĺbku imaginácie, prekvapivosť pointy, starostlivo prepracoval zvukovú stránku veršov.

Báseň Opitý koráb – je najznámejšou  Rimbaudovou básňou. Tvorí ju reťazec metafor. Symbol voľne plávajúca loď – je obrazom samotného subjektu básnika. Hľadanie neznámeho sveta je zároveň únikom z reality (môžeme to chápať ako hľadanie slobody či zmyslu poézie) a vyúsťuje do poznania nemožnosti zmeniť život. Ideál sa stáva ilúziou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016