Antigona

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 117
Tlačení: 6
Uložení: 5

Antigona

Kompozícia - prológ, 5 dejstiev a epilóg

Hlavné postavy - kráľ Kreón, kráľovná Euridika, kráľovský syn Haimon, Oidipove deti: Antigona, Ismena, Eteokles, Polyneikes; a veštec Teiresias

Dej sa odohráva v Tébach, ktoré sú práve vo vojnovom stave. Dvaja kráľovský synovia Eteokles a Polyneikes sú taktiež vo vojne, obaja v boji padnú. Kráľ Kreón dá pochovať Eteokla so všetkými poctami ako obrancu vlasti, ale Polyneika necháva napospas divej zvery ako nepriateľa vlasti. Zakáže ho pochovať pod hrozbou trestu smrti. Antigona však jeho príkaz poruší a preto ju stihne krutý trest.

Prológ - Antigona sa zhovára s Ismenou a oznamuje jej, že nebude rešpektovať kráľovský rozkaz a pochová pohodeného Polyneika.

  1. dejstvo - Vystupuje kráľ Kreón, vyslovuje svoje rozhodnutie nepochovať Polyneika.
  2. dejstvo - Antigona obhajuje pred Kréontom svoj čin. „Bol to zákaz, ktorý nepochádzal ani od Dia, ani od Diké, spoločníka bohov v podsvetí nám neprikázala nič podobné. Nuž usudzovala som, že tvoja vôľa, vôľa smrteľníka, nemá takú silu, aby rušila nepísané a neochvejné zákony božie.“
  3. dejstvo - Kráľovský syn Haimon, kt. je snúbencom Antigony, vystupuje na jej obranu.
  4. dejstvo - Antigonu odvádzajú za mesto do kamennej hrobky, kde má zomrieť.
  5. dejstvo - Vystupuje veštec Teiresias, hovorí Kreóntovi o hneve bohov, ktorých si kráľ môže nakloniť na svoju stranu 2 činmi: (Kreón ich nesplnil)
    • čin - oslobodí Antigonu
    • čin - pochová pohodeného Polyneika

Epilóg - Antigona sa v hrobke obesí na svojom závoji, Haimon a jeho matka Euridika tiež spáchajú samovraždu. Kráľ Kreón zostáva sám s výčitkami svedomia a pomätie sa.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#antigona


Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043