Proglas (rozbor diela)

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 151 slov
Počet zobrazení: 16 995
Tlačení: 1 027
Uložení: 1 018
- je to najstaršia slovanská báseň – hymnus CHVÁLOSPEV (oslavná báseň), veršovaný predspev k prekladu Evanjelia do staroslovienčiny
 
FORMA DIELA – báseň má 110 veršov, nie je členená na strofy
OBSAH DIELA – báseň je chválospevom na preklad Evanjelia do staroslovienčiny a obhajobou slovanskej knižnej vzdelanosti. Autor vyjadruje právo Slovanov na vlastný liturgický jazyk, vyzdvihuje význam jazyka (hlaholiky) ako prostriedku na poznanie Boha a prijatie kultúry a vzdelanosti.
- kritizuje situáciu národov, ktoré nepochopili potrebu vlastnej slovesnej kultúry  („ lebo sú bez kníh nahé všetky národy“)
 
BÁSNICKÉ PROSTRIEDKY V DIELE
SYNKRETIZMUS – kríženie lit. druhov, splývanie umeleckej a náučnej literatúry
ALITERÁCIA – opakovanie rovnakej hlásky na začiatku po sebe idúcich slov
GRADÁCIA – stupňovanie
(„ Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
  človeka činia akoby bol z kameňa.
  A ešte väčšmi od človeka z kameňa
  je mŕtva duša, každá duša bez písmen“)
 
ZNAKY STRED. LIT. V DIELE – bohaté citáty z Biblie (najmä od sv. Pavla)
- ozdobný, rétorický štýl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036