Dom v stráni - Martin Kukučín

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 353 slov
Počet zobrazení: 20 926
Tlačení: 1 007
Uložení: 1 009

Dom v stráni - Martin Kukučín 

Útvar (žáner): spoločenský román

Prostredie: dej sa odohráva v Dalmácii na ostrove Brač v dedine Selce, kde autor pôsobil ako lekár.

Námet: zobrazuje tu život spoločnosti v autorovej súčasnosti počas jedného roka, koncom 19. stor.

Dominantné témy: 

1.)  zobrazenie kolobehu života, tzn. každodenný život človeka; aj láska a smrť
2.)  láska 2 mladých ľudí, Nika a Katici, ich predstavy o živote, ktoré narážajú na tvrdú realitu spoločenských rozdielov
3.)  smrť Mateho Beraca v zime, ktorá symbolizuje:
Ø pominuteľnosť všetkých starostí ale i radostí človeka
Ø zánik patriarchálneho zriadenia
Ø ľudské zmierenie postáv, pretože v atmosfére okolo umierajúceho Mateho, jeho najobľúbenejšia ale aj najspurnejšia (panovačná, tvrdohlavá) dcéra sa stáva pokornejšou a prijíma lásku najprv odmietnutého Paška.

Dom v stráni – Konflikt:

§ spoločenský: je založený na obraze nezmazateľných rozdielov medzi statkármi (šora Anzula Dubčicová a Niko) a tažacmi (sedliakmi; Mate Berac a Katica).
§ ľudský: dochádza medzi Matem a Anzulou, ktorí sa dohodnú, že nebudú zasahovať do sociálne nerovného vzťahu svojich detí, kým sa neukáže, že medzi mladými niet trvalej lásky.
Þ, že v realistickom románe:
Ø  je rozmanité prostredie
Ø  postavy z ľudu
Ø  zvyky, tance, odev
Ø  jazyk (chorvátske mená, slová z chorvátčiny)
Forma: z literárnych foriem autor využíva:
Ø  retrospektívne rozprávanie - napr.: spomína tu minulosť Mateho i Anzuli
Ø  využíva opis v úvode kapitol, napr.: opisuje hody, príbytky i postavy
Ø  okrem dialógu využíva aj vnútorný monológ
Ø  jazykové prostriedky z chorvátčiny, opisuje tu krajové zvyky, stolovanie, dobové tance, módu atď.

Dom v stráni – Kompozícia:

román sa skladá z 18. kapitol, dejová línia sa rozvíja v nasledovných etapách:
1.)  zaľúbenie
2.)  prehĺbenie vzťahu - Niko sa zaujíma o Katicin ľud
3.)  vytriezvenie - Dorica sa vracia domov
4.)  roztržka
5.)  zmierenie

Riešenie konfliktov:

V závere románu sa pri posteli smrteľne chorého Mateho stretávajú všetci zainteresovaní na deji. Pohnevaní sa zmierujú a rozuzľujú sa vzťahy. Þ, že tu dochádza k ľudskému zmiereniu, lebo každý si zoberie partnera zo svojho stavu, tzn., že sociálne nerovný vzťah zemana a sedliačky sa prirodzene rozpadne, v duchu spoločenských tradícií.

K spoločenskému zmiereniu však nedochádza, pretože spoločenská harmónia medzi težacmi a statkármi nebola, podľa autora, v tých časoch ešte možná, čím autor zvýraznil v románe aj hlavnú myšlienku, že spoločenské vrstvy sa mali navzájom rešpektovať, ale ich miešanie nevedie k šťastiu.

Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Martin Kukučín

Martin Kukučín

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr Kukučín.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021