Božská komédia - Dante Alighieri

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 37 780
Tlačení: 1 617
Uložení: 1 786
BOŽSKÁ KOMÉDIA autor ju komponoval ako alegorickú skladbu, ktorá má 100 spevov a je rozčlenená do troch častí. PEKLO – OČISTEC – RAJ

Básnik uprostred svojej životnej cesty zablúdil v temnom lese. (hriech – symbol). Pardal, lev a vlčica (symboly ľudských nerestí: rozmarnosť, pýcha, lakomosť) mu bránia vystúpiť na  pahorok ožiarený slnkom (t.j. preniknúť k jadru života k šťastiu). Vtedy sa ho ujme Vergíliou tieň (symbol rozumu a svetskej autority) ten kto ho sprevádza po pekle a očistci.

PEKLO – Dante znázorňuje ako nálievkovitú dutinu rozdelenú do 9 stupňov, kruhov v ktorých sa trápia hriešnici podľa svojej viny. Tresty sú odlišné a lenivci, kacíri a neveriaci, podvodníci a lišiaci, násilníci, zradcovia. Napr. lenivci sú potrestaný, tým že nemajú chvíľu pokoja, násilníci hynú v horúcej krvi.

OČISTEC – zobrazený ako vysoká hora uprostred oceánu, kde v siedmych kruhoch zodpovedajúcich siedmim hlavným hriechom (pýcha, závisť, hnev, lenivosť, lakomosť, nestriedmosť, smilstvo), sa trápia duše v nádeji na odpustenie.

RAJ – na konci očistca sa básnik ujme Beatrice. (Dante ešte ako 9- ročný chlapec spoznal o rok niekdajšiu dievčinu Bice Dortianová, ktorá sa ako Beatrice stala jeho osudovou celoživotnou láskou a inšpiráciou. Raj tvorí 9 žiarivých sfér (planét), po ktorých ho sprevádza Beatrice. Básnikova cesta vrcholí v poslednom speve práve oslavou Beatrice, ktorá stelesňuje božskú autoritu, ale je aj symbolom lásky a duchovnosti. Básnikova cesta teda viedla od slabosti a hriechu, k cnosti a pravde, ku ktorým ho priviedli Vergílius(rozum), jeho milovaná Beatrise(dokonalosť).

Epopeja Božská komédia je prelomovým dielom medzi stredovekom a renesanciou, lebo sa v nej miešajú prvky antickej kultúry s kresťanskou vieroukou.
Zdroj: dopravak
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Dante Alighieri

Dante Alighieri

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021