Vznik Talianska a Nemecka

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 469 slov
Počet zobrazení: 11 392
Tlačení: 786
Uložení: 713
Zjednotenie Talianska

· Taliansko rozdelené, pod rakúskou nadvládou
· jazykovo, náboženskykultúrnejednotné
· vzbury proti reštaurácii starých pomerovproti Rakúskemu cisárstvu – organizovali ich karbonári – tajné hnutie, nemalo oporu v ľudových masách
· hnutie Mladé Taliansko – na čele Giuseppe Mazzini, hlavný cieľ: vytvorenie Talianskej republiky na princípe rovnosti
· Liberálne hnutie – hlavný cieľ: federatívne usporiadanie budúceho talianskeho štátu, na čele Sardínske kráľovstvo (Viktor Emanuel II.):
§ prvá etapa zjednocovania (roky 1848 1849):
· v popredí Sardínske kráľovstvomalo liberálnu ústavu, vojenskú silu, hospodárske zázemie, zahraničnú podporu (hlavne FrancúzskaPruska)
· realizátor tejto politiky: Camillo Cavour – sardínsky premiér
§ druhá etapa zjednocovania:
· vojna za nezávislosť v roku 1859 (Sardínske kráľovstvo a Rakúsko) – bitka pri SolferineRakúsko stratilo Lombardsko
· výprava dobrovoľníkov na juhu:
§ viedol Giuseppe Garibaldi – „Garibaldiho tisícka“ – 1 000 dobrovoľníkov v červených košeliach, vyzbrojených Sardínskym kráľovstvom, dobylo v máji až v septembri 1860 Sicíliu a Neapolské kráľovstvo
§ v plebiscite sa obyvateľstvo vyslovilo za pripojenie k Sardínskemu kráľovstvu
· Talianske kráľovstvo bolo oficiálne vyhlásené 17. marca 1861:
§ hlavný mestom, kde sídlil parlament, sa stal Turín
§ panovník – Viktor Emanuel II.
§ hlavná úloha: pripojiť pápežský štát a Benátky na severetretia vojna za nezávislosť roku 1866
§ 1870 – bol Rím pripojený k Talianskemu kráľovstvu a vyhlásený za hlavné mesto
· rozdiely v hospodárstve krajiny: priemyselný a prosperujúci sever, poľnohospodársky juh
· 80% obyvateľstva bolo negramotných → zavedenie povinnej školskej dochádzky
· vysťahovalectvo – hlavne do Ameriky
 
Zjednotenie Nemecka  
· po Viedenskom kongrese vznikol Nemecký spolok (39 štátov) – predseda Rakúsko
· po porážke revolúcie v roku 1848 Rakúsko posilnilo svoje pozície v Nemecku
· hospodársky rozvoj Nemecka (hlavne Pruska) → snaha Pruska vymaniť sa spod rakúskeho vplyvu, viesť samostatnú politiku +  vlastné hospodárstvo
· od konca 50-tych rokov 19. storočia stojí na čele zjednotenia Nemecka Prusko:
§ nový kráľ Vilhelm I.
§ od roku 1862 Otto von Bismarck pruský ministerský predseda:
· politika krvi a železa – používanie všetkých prostriedkov na dosiahnutie cieľa
· výboje Pruska:
§ dánska vojnaDánsko muselo odstúpiť Prusku Šlezvicko
§ Prusko obsadilo Holštajnsko, ktoré vo vojne s Dánskom predtým získalo Rakúsko → vojna s Rakúskom: bitka pri Sadovej roku 1866Rakúsko bolo porazené → Prusko si podmanilo územia rakúskych spojencov a Rakúsko muselo vystúpiť z Nemeckého spolku, ktorý bol rozpustený a Prusko vytvorilo Severonemecký spolok (severné a stredné Nemecko, 22 štátov, 30 miliónov obyvateľov)
§ prusko-francúzska vojna → Prusko získalo Alsasko a Lotrinsko (bohaté na železnú rudu)
· po tejto francúzskej porážke vstupujú juhonemecké štáty do Severonemeckého spolku
· Nemecké cisárstvo bolo vyhlásené 18. januára 1871 vo Versailles, pruský kráľ Vilhelm I. sa stal nemeckým cisárom, po ňom nastúpil Vilhelm II. (1888 – 1918) → tomuto obdobiu hovoríme vilhelmovské Nemecko
· nasledovalo obdobie zjednocovania zákonov, aby boli platné v celom Nemecku
· snaha oslabiť vplyv cirkvi: severné a stredné Nemeckoprotestantské, juhonemecké štátykatolícke
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019