Spoločenské vedy - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Dejepis (1318)
Umenie (283)
Ekonómia (597)
Filozofia (209)
Pedagogika (191)
Právo (78)
Manažment (244)
  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Výrobná činnosť, kolektívne investovanie a burza CP Poznámky 1444 slov 58 1 2 14.10.2017 0
Slovenčina Odbytová politika podniku – produktová a cenová politika Poznámky 1250 slov 54 2 2 14.10.2017 0
Slovenčina Odbytová politika podniku – komunikačná a distribučná politika Poznámky 631 slov 52 3 2 14.10.2017 0
Slovenčina Dlhodobý majetok podniku Poznámky 1671 slov 51 2 2 14.10.2017 0
Slovenčina Opotrebenie a odpisovanie Poznámky 611 slov 50 2 3 14.10.2017 10
Slovenčina Plánovanie a evidencia zásob Poznámky 608 slov 52 3 3 14.10.2017 0
Slovenčina Logistika Poznámky 871 slov 47 2 2 14.10.2017 0
Slovenčina Personalistika podniku – personálny manažment Poznámky 607 slov 44 3 3 14.10.2017 0
Slovenčina Odmeňovanie práce Poznámky 415 slov 40 3 2 14.10.2017 0
Slovenčina Platobný styk Poznámky 1001 slov 43 2 3 14.10.2017 0
Slovenčina Aktívne a pasívne bankové operácie Poznámky 745 slov 44 3 3 13.10.2017 0
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere Poznámky 2181 slov 50 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Komerčné poistenie Poznámky 704 slov 41 3 2 13.10.2017 0
Slovenčina Zdravotné poistenie Poznámky 556 slov 48 3 2 13.10.2017 0
Slovenčina Sociálne poistenie Poznámky 1524 slov 28 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Manažment Poznámky 772 slov 30 2 1 13.10.2017 0
Slovenčina Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia, rezervy Poznámky 702 slov 30 1 2 13.10.2017 0
Slovenčina Trh a trhový mechanizmus Poznámky 796 slov 29 1 2 13.10.2017 0
Slovenčina Finančné riadenie podniku Poznámky 894 slov 26 1 2 13.10.2017 0
Slovenčina Úvod do podnikania, živnosti a družstvá Poznámky 781 slov 33 2 1 13.10.2017 0
Slovenčina Obchodné spoločnosti Poznámky 1251 slov 26 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Vnútorný obchod Poznámky 1219 slov 40 1 2 13.10.2017 0
Slovenčina Zahraničný obchod Poznámky 1912 slov 39 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Banková sústava SR Poznámky 501 slov 37 3 3 13.10.2017 0
Slovenčina Daňová sústava SR Poznámky 185 slov 46 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Spotrebné dane Poznámky 817 slov 38 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina DPH – Daň z pridanej hodnoty Poznámky 736 slov 38 3 2 13.10.2017 0
Slovenčina Dane z nehnuteľností Poznámky 316 slov 34 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Daň z motorových vozidiel Poznámky 155 slov 35 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Daň z príjmov PO Poznámky 110 slov 39 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina Daň z príjmov FO Poznámky 491 slov 38 1 1 13.10.2017 0
Slovenčina Základné daňové náležitosti Poznámky 299 slov 33 2 2 13.10.2017 0
Slovenčina 11.3. Hodnotenie Referát 286 slov 113 5 3 28.09.2017 0
Slovenčina 11.2. Odmeňovanie Referát 269 slov 112 6 2 28.09.2017 0
Slovenčina 11.1. Ako motivovať? Referát 343 slov 31 4 1 28.09.2017 0
Slovenčina 11. Motivácia Referát 522 slov 36 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 10.3. Časový plán Referát 378 slov 36 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 10.2. Regulácia práce Referát 327 slov 35 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 10.1. Regulácia času Referát 359 slov 39 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 10. Plánovanie a regulácia času Referát 370 slov 36 4 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9.4. Ako sa vyrovnať s únavou? Referát 223 slov 34 3 3 28.09.2017 0
Slovenčina 9.3. Režim dňa Referát 270 slov 38 1 1 28.09.2017 0
Slovenčina 9.2. Hluk a únava Referát 226 slov 33 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9.1. Formy únavy Referát 686 slov 31 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 9. Únava a jej vplyv na výkonnosť človeka Referát 221 slov 38 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8.4. Prečo mobujú šéfovia? Referát 347 slov 36 2 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8.3. Typológia nebezpečných šéfov podľa B. Huberovej Referát 750 slov 39 1 1 28.09.2017 0
Slovenčina 8.2. Ako sa brániť mobbingu? Referát 153 slov 23 2 1 28.09.2017 0
Slovenčina 8.1. Kedy vzniká mobing? Referát 557 slov 26 3 2 28.09.2017 0
Slovenčina 8. Mobing Referát 262 slov 32 3 2 28.09.2017 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 966 Ďalej

Spoločenské vedy - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plan restauracia #podnikateľský plán kaviarne #podnikatelský plán kadernictvo #príslovia a porekadlá vysvetlenie #odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #najznamejsie slovenske porekadla a prislovia #podnikateľský plan #blahoželanie k narodeninám knazovi #modulove usporiadanie uciva #sloh môj volny cas #príslovia a porekadlá, význam #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #podnikatelsky plan-cukráreň #Blahoželanie ku krstu #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #dejepis 7.ročník Slovaci v Uhorskom Kráľovstve #7 rocnik zakladnej skoly dejepis poznamky #ekonomika maturitne temy #posudok na žiaka vzor #podnikatelsky plan - bar #Kalkulácie cien jedál a nápojov #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #prislovia a porekadla radosť-žiaľ #marketingovy plan vzor #čo je to  reklamácia #8 rocnik dejepis poznamky #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #ponukovy list vzor #podnikatelsky zámer restauracia #učtovnictvo #vysvetlenie ake husle,taky zvuk,ake gajdy,taky huk #podnikatelsky plan kozmeticky salon #komunikácia #podnikateľský plan pizzeria #vyučovacia jednotka #nezamestnanosť - esej #povesť o erbe banskej bystrice #moja firma projekt #výhody a nevýhody komunizmu #diverzifikácia organizačných foriem v školstve #Birmovka vinš blahoželanie #kazuistika žiaka, príklady #vypracovaná kazuistika #funkcie prvých štátov #AKY je rozdiel medzi kalendarom a letopoctom #Veľká Morava

Spoločenské vedy - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Spoločenské vedy Kategória Rozsah
Slovenčina Slovenské príslovia, porekadlá a múdrosti Filozofia 8851 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Dejepis 9. ročník - otázky a odpovede Dejepis 5931 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Pravek a delenie praveku Dejepis 485 slov
Slovenčina Francúzska revolúcia 1789 – 1799 Dejepis 690 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Výrobné faktory Ekonómia 539 slov
Slovenčina Výrobná činnosť, kolektívne investovanie a burza CP Ekonómia 1444 slov
Slovenčina Staroveké orientálne štáty Dejepis 1410 slov
Slovenčina Staroveký Rím Dejepis 2822 slov
Slovenčina Odbytová politika podniku – produktová a cenová politika Ekonómia 1250 slov
0.069