Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10857 študentských prácOnline: 2549 mladých ľudí

Spoločenské vedy - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Dejepis (1317)
Umenie (283)
Ekonómia (565)
Filozofia (205)
Pedagogika (187)
Právo (78)
Manažment (244)
  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina ,,Železný kancelár“ - Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen Referát 1659 slov 44 4 4 20.02.2017 0
Slovenčina Fúzie a akvizície ako ekonomický nástroj rastu spoločnosti Referát 447 slov 110 8 15 20.01.2017 0
Slovenčina Bitka pri Viedni v 1683 Referát 486 slov 696 29 30 13.11.2016 0
Slovenčina Základné pojmy ekonomiky Poznámky 312 slov 544 31 22 21.09.2016 10 SOŠ
Slovenčina Vzdelávacia politika Referát 555 slov 588 29 31 19.09.2016 0
Slovenčina Terénna sociálna práca Referát 1174 slov 377 24 27 19.09.2016 0
Slovenčina Komunikácia, interakcia, percepcia - pojmy Referát 49 slov 452 34 34 19.09.2016 0
Slovenčina Predmet sociálnej psychológie Referát 66 slov 394 22 20 19.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť človeka o zdravie Referát 1093 slov 473 25 28 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna politika štátu Referát 805 slov 387 27 26 19.09.2016 0
Slovenčina Súťaživé a kooperatívne správanie Referát 120 slov 400 24 36 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím Referát 1011 slov 369 30 21 19.09.2016 0
Slovenčina Formy sociálneho učenia Referát 161 slov 444 31 22 19.09.2016 0
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky Referát 1306 slov 391 30 34 19.09.2016 0
Slovenčina Empatické správanie Referát 54 slov 423 29 36 19.09.2016 0
Slovenčina Vymedzenie základného postupu práce s klientom Referát 1391 slov 432 28 27 19.09.2016 0
Slovenčina Životný cyklus Referát 1014 slov 569 31 25 19.09.2016 9
Slovenčina Asertívne a prosociálne správanie Referát 248 slov 486 40 30 19.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s komunitou Referát 868 slov 250 20 24 19.09.2016 0
Slovenčina Patopsychologické javy Referát 1530 slov 261 15 17 19.09.2016 0
Slovenčina Možnosti vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami Referát 1765 slov 151 19 18 19.09.2016 0
Slovenčina Základné princípy zdravého životného štýlu Referát 9 slov 113 11 17 19.09.2016 0
Slovenčina Postoje Referát 169 slov 125 12 20 19.09.2016 0
Slovenčina Interpersonálna príťažlivosť a osobný imidž Referát 254 slov 217 20 21 19.09.2016 0
Slovenčina Fóbie Referát 642 slov 199 12 15 19.09.2016 0
Slovenčina Normalita a abnormalita Referát 250 slov 191 16 20 19.09.2016 0
Slovenčina Zdravý životný štýl Referát 47 slov 194 19 17 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so skupinou Referát 1345 slov 212 17 18 15.09.2016 0
Slovenčina Stres, Druhy stresov Referát 84 slov 334 30 22 15.09.2016 0
Slovenčina Školská zrelosť Referát 17 slov 166 15 13 15.09.2016 0
Slovenčina Dospelosť Referát 37 slov 166 16 18 15.09.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť ako problém dospelých Referát 1052 slov 213 17 19 15.09.2016 0
Slovenčina Osobitosti rómskeho etnika Referát 1709 slov 248 19 16 15.09.2016 0
Slovenčina Vstup do školy ako dôležitý vývinový medzník Referát 20 slov 163 17 13 15.09.2016 0
Slovenčina Charakteristika sociálnej práce, znaky sociálnej práce Referát 124 slov 170 19 19 15.09.2016 0
Slovenčina Najčastejšie chyby pri vnímaní a posudzovaní iných ľudí Referát 122 slov 240 16 15 15.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca s klientom Referát 774 slov 177 18 16 15.09.2016 0
Slovenčina Detský klient v sociálnej práci Referát 1381 slov 163 22 22 15.09.2016 0
Slovenčina Kazuistika Referát 41 slov 204 13 13 15.09.2016 0
Slovenčina Staroba Referát 60 slov 200 19 18 15.09.2016 9
Slovenčina Psychické procesy a stavy Referát 1411 slov 231 14 15 14.09.2016 0
Slovenčina Hmotná a sociálna núdza Referát 37 slov 143 11 18 14.09.2016 0
Slovenčina Ako sa uplatňuje duševná hygiena v škole? Referát 63 slov 182 16 12 14.09.2016 0
Slovenčina Infekčné ochorenia Referát 164 slov 215 14 12 14.09.2016 0
Slovenčina Dospievanie, ako rizikové obdobie v živote človeka Referát 1588 slov 196 17 15 14.09.2016 0
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1726 slov 130 16 19 14.09.2016 0
Slovenčina Starostlivosť o zdravie Referát 676 slov 147 12 12 14.09.2016 0
Slovenčina Pohlavné ochorenia Referát 157 slov 128 11 10 14.09.2016 0
Slovenčina Správanie človeka v spoločnosti Referát 327 slov 341 20 17 14.09.2016 7
Slovenčina Hlavné znaky pripravenosti žiaka na školu Referát 46 slov 149 12 10 14.09.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 964 Ďalej

Spoločenské vedy - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#podnikateľský plan restauracia #Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plán kaviarne #podnikatelský plán kadernictvo #odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #príslovia a porekadlá vysvetlenie #podnikateľský plan #blahoželanie k narodeninám knazovi #modulove usporiadanie uciva #podnikatelsky plan-cukráreň #sloh môj volny cas #najznamejsie slovenske porekadla a prislovia #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #dejepis 7.ročník Slovaci v Uhorskom Kráľovstve #7 rocnik zakladnej skoly dejepis poznamky #marketingovy plan vzor #podnikatelsky plan - bar #ekonomika maturitne temy #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #čo je to  reklamácia #podnikatelsky zámer restauracia #8 rocnik dejepis poznamky #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #komunikácia #kazuistika vzor #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #prislovia a porekadla radosť-žiaľ #Kalkulácie cien jedál a nápojov #učtovnictvo #nezamestnanosť - esej #podnikatelsky plan kozmeticky salon #podnikateľský plan pizzeria #Blahoželanie ku krstu #Veľká Morava #mier vo svete-uvaha #ekonomika #seminárna práca z dejepisu #výhody a nevýhody komunizmu #diverzifikácia organizačných foriem v školstve #moja firma projekt #podnikatelsky plan vzor stolarstvo #povesť o erbe banskej bystrice #vysvetlenie ake husle,taky zvuk,ake gajdy,taky huk #hodnotenie audiovizuálneho diela #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #podnikateľský plan farma

Spoločenské vedy - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Spoločenské vedy Kategória Rozsah
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Slovenské príslovia, porekadlá a múdrosti Filozofia 8851 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Základné pravidlá slušného správania Psychológia 1538 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Dejepis 9. ročník - otázky a odpovede Dejepis 5931 slov
Slovenčina Národnosti na Slovensku Dejepis 3780 slov
Slovenčina Komunikácia - verbálna a neverbálna Psychológia 577 slov
Slovenčina Osobnosť - štruktúra osobnosti Psychológia 1779 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Dejepis 5. ročník - otázky a odpovede Dejepis 1780 slov
Slovenčina 20. storočie - všetko dôležité, čo sa udialo Dejepis 3415 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra podniku Manažment 924 slov
0.169