Rusko a balkánske štáty

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 493 slov
Počet zobrazení: 9 457
Tlačení: 695
Uložení: 712

Mocenské ambície Ruska 

- Rusko zväčšovalo svoje územie: počet obyvateľov vzrástol štvornásobne – z 36 miliónov na 132 miliónov v roku 1900 - Rusko – snaha získať úžiny Bospor a Dardanely → preniknúť do Stredozemného moraspor s Osmanskou ríšou: § Rusko vypovedalo Osmanskej ríši roku 1853 vojnu → krymská vojna (18531855)
§ Veľká Británia, FrancúzskoSardínske kráľovstvo sa postavili na stranu Osmanskej ríše – obávali sa nárastu moci Ruska a jeho expanzie do Európy

Kurssi venäjän rupla (RUB) - Venäjä 

Reformy

· vojna odhalila zaostalosť Ruska → potreba reforiem:
§ dobudovanie železníc, vytváranie lodných a obchodných spoločností, stavba ciest
§ 1861 zrušenie nevoľníctva:
· roľníci získali osobnú slobodu + právo voľného pohybu, ale nedostali pôdu – mohli si ju odkúpiť (nemali finančné prostriedky – mohli sa zadĺžiť alebo si potrebnú čiastku odpracovať → znova závislosť)
§ bola vytvorená štátna banka
§ reforma pošty, zriadenie telegrafnej agentúry
§ vznikali samosprávne orgány: na vidiekuzemské dumy, v mestáchmestské dumy
§ reforma súdnictva: rovnosť pred zákonom, právo na verejné pojednávanie, možnosť odvolať sa
§ reforma armády – začala sa prezbrojovať
§ reforma školstva:
· povinná školská dochádzka
· bolo vytvorené štátne školstvo
· univerzity získali autonómiu
§ cirkevná reforma:
· pravoslávie bolo vyhlásené za štátne náboženstvojeho ochrana bola zabudovaná do zákonov, ktoré zakazovali činnosť iných misionárov a zaisťovali, aby deti zo zmiešaných manželstiev boli automaticky krstené ako pravoslávne
§ napriek reformám sa základy ruského samoderžavia nezmenili – Rusko zostalo absolutistickou monarchiou so samovládou cisára

Zahraničná politika

- roku 1873 vstúpilo Rusko do spolku troch cisárov: nemecký, ruský a rakúsky - 1877 – 1878 rusko-turecká vojna: § Rusko vyhralo, ale prehralo na diplomatickom poli
§ jeho spojenci sa zľakli narastajúcej moci Ruska, posunu ruských hraníc smerom na Balkán – podporili utvorenie autonómnych a poloautonómnych balkánskych štátov
· Rusko bolo oslabené aj vnútorne
· Rusko je agrárna krajina
· 18% obyvateľstva žije v mestách
· ¾ obyvateľstva sa živí poľnohospodárstvom:
§ najväčší vývozca obilia  
· pod vplyvom reforiem sa uvoľnila politická situácia – vznikajú rôzne spolky
· anarchistirevolučná organizácia, prostriedok dosiahnutia cieľuatentát: roku 1881 cár Alexander II. zomiera na následky atentátu → končí obdobie reforiem – končí sloboda tlače, nastupuje policajný dozor 
· 1891 – veľké sucho, cholera
· 90-te roky 19. storočia – snaha oživiť znova ekonomiku:
§ liberálny politik Sergej de Witte
· zahraniční investori do Ruska, zahraničné pôžičky (hlavne z Francúzska

Vznik národných štátov na Balkáne  

- v 19. storočí nastala na Balkáne zmena - oslabená Osmanská ríša sa začína drobiť – „chorý muž na Balkáne“ - prenikajú tu západoeurópske krajiny a Rusko – majú vlastné hospodárske a politicko-mocenské záujmy – Kto získa vplyv nad touto oblasťou? - balkánske národy sa chcú osamostatniť - konflikt konfesionality: konflikt medzi kresťanmi a islamom, pravoslávnymi, ortodoxnými kresťanmi a rímskokatolíckymi, medzi členmi menších reformovaných cirkví - Rusko vystupuje ako obhajca pravoslávnych kresťanov Osmanskej ríše - roku 1861 Moldavsko a Valašsko sa spojili – vznik Rumunska - 1875povstania proti Turecku v Bulharsku, Bosne, Hercegovine a v Srbsku – Osmanská ríša povstania kruto potlačila – solidarita v Európe - 1878vznik samostatného Srbska, Čiernej hory a Bulharska
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.048