Dejiny Slovenska 20. storočie (Vypracované otázky na skúšku)

  Názov práce Kategória
Slovenčina 39. Hospodársky vývin v rokoch 1945-1970 so zreteľom na Slovensko Dejepis
Slovenčina 38. Obdobie normalizácie a reálneho socializmu Dejepis
Slovenčina 37. Obrodný proces roku 1968 v ČSSR. Príchod intervenčných vojsk. Vznik federatívneho štátu Dejepis
Slovenčina 36. Charakter tzv. socialistickej spoločnosti v rokoch 1960-1968 Dejepis
Slovenčina 35. Politické procesy a masová perzekúcia občanov po roku 1948 Dejepis
Slovenčina 34. Politický systém v ČSR v rokoch 1948-1960 Dejepis
Slovenčina 33. Komunistický štátny prevrat v roku 1948 Dejepis
Slovenčina 32. Jesenná politická kríza na Slovensku v roku 1947 Dejepis
Slovenčina 31. Politický vývin na Slovensku v rokoch 1945 až 1948 Dejepis
Slovenčina 30. Postavenie slovenských národných orgánov v rokoch 1945 až 1960. Tri pražské dohody Dejepis
Slovenčina 29. Politický systém na Slovensku a v ČSR v rokoch 1945-1948 Dejepis
Slovenčina 28. Exilová česko-slovenská vláda v Londýne a česko-slovenské komunistické vedenie v Moskve Dejepis
Slovenčina 27. Proces obnovenia ČSR v roku 1945 Dejepis
Slovenčina 26. Hospodárske pomery v prvej Slovenskej republike Dejepis
Slovenčina 25. Povstanie v roku 1944 Dejepis
Slovenčina 24. Postavenie židovského obyvateľstva v prvej Slovenskej republike Dejepis
Slovenčina 23. Účasť prvej Slovenskej republiky v druhej svetovej vojne Dejepis
Slovenčina 22. Pomer prvej Slovenskej republiky k veľmociam Dejepis
Slovenčina 21. Medzníky v politickom živote prvej Slovenskej republiky Dejepis
Slovenčina 20. Politický systém prvej Slovenskej republiky Dejepis
Slovenčina 19. Vznik prvej Slovenskej republiky Dejepis
Slovenčina 18. Marcová kríza roku 1939 na Slovensku. Príčiny, priebeh, dôsledky Dejepis
Slovenčina 17. Viedenská arbitráž Dejepis
Slovenčina 16. Politický život v autonómnom Slovensku (1938/39) Dejepis
Slovenčina 13. Autonomistické hnutie na Slovensku v rokoch 1918 až 1938 Dejepis
Slovenčina 15. Vyhlásenie autonómie Slovenska v roku 1938. Žilinská dohoda a Žilinský manifest Dejepis
Slovenčina 14. Mníchovská konferencia. Krízový rok 1938. Dejepis
Slovenčina 12. Politické strany na Slovensku a ČSR 1918 – 1938 Dejepis
Slovenčina 11. Hospodárske pomery v prvej ČSR so zreteľom na postavenie Slovenska Dejepis
Slovenčina 10. Náboženské pomery v prvej ČSR Dejepis
Slovenčina 9. Problematika národnostných menšín v ČSR a na Slovensku 1918 – 1948 Dejepis
Slovenčina 8. Vývin štátnych hraníc prvej ČSR Dejepis
Slovenčina 7. Ústava prvej ČSR Dejepis
Slovenčina 6. Malá Dohoda, vznik, cieľ, dejiny Dejepis
Slovenčina 5. Zahraničná politika prvej ČSR v rokoch 1918 – 1938 a jej osobnosti Dejepis
Slovenčina 4. Politické postavenie Slovenska a Slovákov v rokoch 1918 – 1920 Dejepis
Slovenčina 3. 28. a 30. október 1918. Priebeh udalostí a ich zhodnotenie Dejepis
Slovenčina 2. Postoj veľmocí k problému vytvorenia česko-slovenského štátu 1918 Dejepis
Slovenčina 1. Zahraničnopolitické a vnútropolitické aktivity, smerujúce k vytvoreniu česko-slovenského štátu 1918 Dejepis
0.015