ČSR a medzinárodná politika

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 197 slov
Počet zobrazení: 1 497
Tlačení: 81
Uložení: 87

ČSR a medzinárodná politika

(Mníchovská dohoda,Viedenská arbitráž)

 •  v ČSR silná nem. menšina 
 •  na Sk : Karpatonem.strana (Franz Karmasin), v Č- Sudetonem.str. (Konrad Henlein)
 •  Problém: 1933 Nemecko – k moci sa dostali nacisti, Hitler chce zjednotiť vš. Nemcov do 1 štátu → ---nespokojnosť Nemcov v ČSR,tvria, že sú utláčaní, ( Sudetonem.str.)
 • 1938 Hitler požaduje od ČSR odstúpenie Sudet (prevažne Nem. časť), chce rozbiť ČSR
 •  10.9.1938 ČSR dostala ultimátum od VB (splniť Hitl. podmienky a budú nás ochraňovať) a Fr. (nebudú ďalej ochraňovať ČSR)   ↑ dovtedy najv. prejav politiky appeasementu 
 •  ČSR odhodlaná brániť sa
 • nová úradnícka vláda –Ján Syrový
 • 22.9.1938 demonštrácia pred sídlom parlamentu na obranu krajiny
 • 23.9.1938  vláda vyhlásila všeobecnú mobilizáciu- výstavba pevností
 • 26.9.1938 Hitlerov prejav v Berlíne –žiada od ČSR vydanie svojho pohraničia
 •  Chamberlain slubuje Hitlerovi, že dostane všetko bez vojny
 •  Mussolini navrhuje zvolať medzinár. konferenciu na najvyššej úrovni

29.9. Mníchovská dohoda-konferencia v Mníchove

 • zúčastnení : VB (Chamberlain),Fr (Daladin),Nem(Hitler),Tal.(Mussolini) -O nás, bez nás
 • ČSR stratila Sudety (800 tisíc Čechov) v prospech Nem.
 • v blízkej budúcnosti poriešiť hranice s Maď., Poľskom
 • Beneš abdikoval, nový prezident Emil Hácha
 • Nemci obsadzujú Sudety

Viedenská arbitráž 2.11.1938 zámok Belveder pri Viedni

 •  arbitráž = v spore 2 rozhodne 3.
 •  rokovanie o územných požiadavkách Maď. a Poľska voči ČSR (Slovensku)
 •  Tiso delegácia a Maď. delegácia
 •  arbitri –Nem (Ribbentrop) a Tal. (Ciano) podpisujú dokument
 •  Maď. si berú juh Sk (silný teror)+  JZ časť Sk Podk.Rusi, P  oliaci sev. Sk, Nemci Devín+Petržalka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#politika appeasementu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030