História skautingu SR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec genius
Typ práce: Referát
Dátum: 12.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 235 slov
Počet zobrazení: 958
Tlačení: 46
Uložení: 47

História skautingu SR

Skauting je organizácia zaioberaj´=uca sa výchovoou detí a mládeže 

1913  23. mája vznikol pri benediktínskom gymnáziu v Komárne prvý skautský oddiel s 28 členmi v 5 družinách, viedol ho profesor gymnázia Alexander Karle. Tento dátum sa považuje za faktický začiatok skautingu na Slovensku a práve preto si tento rok pripomíname 100 rokov skautskej činnosti na našom území.

1913  4. – 21. júla sa stal spomínaný oddiel známym ako spoluorganizátor putovného tábora, na ktorom 105 účastníkov splavovalo na šiestich pltiach povodie Váhu z Kraľovian do Komárna.

1914  od januára začína vychádzať prvý skautský časopis (najskôr na území Česka, po vzniku ČSR na celom území) Skaut – Junák.

1918 na výzvu A. B. Svojsíka sa hneď v prvých dňoch po vzniku ČSR zapojiliskauti v Prahe do strážnej, kuriérnej a poštovej služby a pre túto príležitosť vznikla tzv. Skautská pošta – boli vydané dve známky v hodnote 10 halierov (modrá) a 20 halierov (červená) s predtlačeným nápisom „Pošta českých skautov v službách národnej vlády“. Boli to vôbec prvé skautské známky na svete. Skauti plnili dôležité úlohy a zohrali dôležitú úlohu hneď pri zrode nového štátu.

1919 na jar vznikli slovenské skautské oddiely v Žiline, Bratislave a Trenčíne, neskôr sa idea skautingu rozšírila na celé územie na východ od rieky Moravy. Okrem oddielov Svojsíkovho Svazu junákov-skautov Republiky Československej pôsobia na Slovensku aj ďalšie skautské organizácie na národnostnom alebo náboženskom základe – katolíckych, evanjelických, židovských či nemeckých skautov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#franská ríša dejepis


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037