Vznik kresťanstva

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katika
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 370 slov
Počet zobrazení: 19 384
Tlačení: 984
Uložení: 1 074
Objasnite vznik kresťanstva
- Ukážte na historickej mape oblasť vzniku kresťanstva a opíšte jeho šírenie
- Uveďte príčiny šírenia kresťanstva v Rímskej ríši
Pomôcky: Historická mapa- Vznik kresťanstva a jeho šírenie do konca 5.stor.p.n.l.(Pravek- starovek, Dejepisný atlas pre ZŠ a G, s. 28)


- v židovskej Judei, rímskej provincii, sa v prvých desaťročiach nášho letopočtu začalo šíriť nové náboženstvo
- jeho zakladateľom bol Ježiš Kristus a jeho nasledovníci sa začali nazývať kresťanmi
- kresťanstvo si získavalo čoraz viac prívržencov, čoho sa začali obávať židovskí kňazi, ktorí Ježiša obvinili z rúhania sa bohu, kvôli tomuto obvineniu bol Ježiš Kristus v Jeruzaleme odsúdený na smrť a ukrižovaný
- Kristovo učenie po jeho smrti naďalej šírili jeho najbližší priatelia a žiaci, takzvaní dvanásti apoštoli
- rozišli sa po celej Rímskej ríši, učili ľudí kresťanstvu a krstili ich
- tak vznikli v mnohých rímskych mestách tzv. kresťanské obce a viedli ich sami apoštoli a neskôr ich nástupcovia, ktorým sa hovorilo biskupi

- kresťanstvo bolo až do nástupu cisára Konštantína Veľkého roku 306 nášho letopočtu považované za sektu a v celej Rímskej ríši boli kresťania prenasledovaní
- príkladom môže byť obvinenie kresťanov z podpálenia Ríma za vlády cisára Nera, ktorý údajne sám dal Rím podpáliť, aby našiel inšpiráciu k básni o horiacej Tróji, no keď sa voči nemu zdvihla vlna odporu, obvinil z tohto činu kresťanov a mnohých( medzi nimi aj sv. Petra a sv. Pavla) nechal popraviť
- kresťanstvo bolo oficiálne uznané náboženstvom v roku 313, kedy cisár Konštantín Veľký prijal tzv. milánsky edikt
- roku 325 zvolal cisár Konštantín do maloázijského mestečka Nikaia zhromaždenie biskupov z celej ríše, na ktorom prijali základné články kresťanskej viery, hoci kresťanstvo už vtedy bolo rozšíreným náboženstvom
- existovali samostatné obce(kolektívy veriacich), na čele ktorých stáli biskupi, pričom najvýznamnejší biskupi sídlili vo veľkých mestách- Alexandrii, Nikomédii, Konštantínopole a Ríme
- kresťanská cirkev preberala organizačnú štruktúru Rímskej ríše a prispôsobovala sa požiadavkám štátnej moci
-preberala aj rôzne iné funkcie, ktoré predtým plnili mestské rady a štátne orgány- starala sa o chudobných členov obce, biskupi postupne získavali súdne právomoci- kresťanstvo podporovali aj Konštantínovi synovia a nástupcovia
- cisár Konštantín Veľký bol prvým rímskym kresťanským cisárom
- pôvodné polyteistické náboženstvo v rímskej ríši zaniklo v roku 391, kedy ho cisár Teodosius zrušil a kresťanstvo bolo uznané za jediné náboženstvo v Rímskej ríši
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013