Slovenské národné povstanie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ypsilon (16)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 24.05.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 494 slov
Počet zobrazení: 792
Tlačení: 50
Uložení: 51

Slovenské národné povstanie

- Júl 1944 posledná schôdza SNR v ilegalite + dôstojníci z Vojenského ústredia (pplk. J.Golian)

- Prípravy: rástol počet ilegálnych národných výborov ( pár 100), partizáni- široké zázemie (Kukoreliho skupina, brigáda Čapajeva).

- Armáda: nepokoje, dezercie. Obavy na fronte- presun ako pomocné jednotky.

- 27.4.1944- poverila SNR Goliana vedením príprav povstania.

- Plán: nadväzoval na postup Sovietskej armády k hraniciam. 2 VARIANTY: 2 najlepšie sl. divízie, ktoré boli vtedy na východe ovládnu karpatské priesmyky, národné výbory prevezmú moc- rýchly postup ČA.- brániť aspoň stred Slovenska.

- Aktivita partizánov- vysielaní ústr. štátom v Kyjeve- výsadky- rýchly nárast počtu aj akcií.

- 11.8.- vláda vyhlásila stavné právo.

- 21.8.- partizáni P.A. Velička zišli z hôr a začali vytvárať partizánsku oblasť.

- 27.8.- oslobodili Ružomberok- nekoordinovanosť- Nemci začali obsadzovať Slovensko- druhý variant povstania.

- 29.8.- prejav ministra národnej obrany F.Čatloša, že prichádzajú Nemci.

- 29.8.- 20:00 Golian – prejav v rozhlase v Banskej Bystrici, heslo: Začnite s vysťahovaním (vtedy už bojovali s Nemcami pri Žiline)

- Rýchle odzbrojenie nerozhodných divízií (akcia Kartoffellernte)- obkľúčenie povstania.

- Tvrdý odpor: Turiec, (Partizánske, Prievidza, Handlová) boje celý september.

- Ťažké boje: vrch Ostrô, Žarnovica, Žiar nad Hronom.

- Presun: časti 2.Čs paradesantnej brigády, 1.Čs. stíhací letecký pluk zo ZSSR ( na Tri duby). Letecký most.

- Žiadosť o pomoc k veleniu ČA.- za 4 dni pripravili ofenzívu na Duklu. ( zač. už 8.9.1944, 38 soviet. armády. 1 čs. armádny zbor)

- 20. septembra 1944 prekročili hrebeň Karpát- 21.9.oslobodili Kalinov. (6.10.- prví Slováci – Ďeň Čs. armády)

- Obnovenie Čs. moci na povstaleckom území: 1.8. – celú moc ( zákonodarnú, výkonnú, súdnu) prevzala SNR. V Banskej Bystrici zriadili úrady (povereníctva), zrušili fašistické organizácie, život riadili národné výbory.

- Paritné zastúpenie orgánov; 1:1- komunisti + sociálni demokrati a občiansky blok . Predsedníctvo SNR: Ertl, Husák, Lettrich, Novomeský, Styk, Šmidke, Ursíny, Šrobár

Začali vychádzať noviny a časopisy:

- Frontový bojovník, orgán komunistov. Pravda, týždenník Nové slovo, DS- čas

- Vysielanie Slobodného vysielača Banskej Bystirce

- Vo Zvolene vyrobili 3 pancierové vlaky. Mobilizačné výzvy: 1. a 26.9.- viac vojakov ako mohli vyzbrojiť

- Vznikla Demokratická strana (Demokratický blok). ( všetky strany , aj nestraníci)

- Deklarácia SNR 1.9. 1944 ( spoločný štát- áno- ak, rovný s rovným; sociálne spravodlivejší, rozdelenie pôdy, pripojenie sa k spojeneckým národom) zatiaľ Beneš sa snažil udržať čo najviac čechoslovakizmu.

- Prvá Čs. armáda na Slovensku (veliteľ Golian, od 7.10. Viest) – počet stúpol z 18 000 na 60 000. Partizáni z 5 000 na 18 000- ale málo zbraní, munície, ťažkej techniky.

- 18.10.- nemecká protiofenzíva. Z viacerých smerov, 5 divízií, hlavný úder od juhu (Lučenec)

- 27.10. padla BB. – prechod na partizánsky spôsob boja ( Golian, Viest- zajatí, neskôr popravení) hlavný štáb partizánskeho hnutia v Jasenovej doline vedený A.N.ASMOLOVOM (2 partizánske zväzky, 17 brigád, 22 oddielov- 13 500 bojovníkov). (15 000 vojakov odviezli do Nemecka)

- Fašistický teror (masové hroby, Kremnička 900). Tiso už iba bábka.

Z vojenského hľadiska skončilo povstanie neúspešne, ale jeho hlavná zásluha bola v tom, že nás po vojne brali ako víťazov. Aj napriek tomu, že sem celú vojnu boli fašistickým štátom, ktorý by inač bol určite na strane porazených.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu