Franská ríša

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 381 slov
Počet zobrazení: 15 151
Tlačení: 1 030
Uložení: 950
Franská ríša
 
· Frankovia pôvodne sídlili v 5. storočí na území dnešného Belgicka a Nizozemska
· viedli výboje na východ a juhozápad
· kráľ Chlodvik I. z dynastie Merovejovcovovládol okrem Burgundska celé dnešné Francúzsko (po Pyreneje) a severozápadnú časť dnešného Nemecka
 
Správa ríše
 
ríša sa delila na grófstva (na čele baróni a grófi) a na kniežatstvá (vojvodovia, kniežatá) na čele kráľ dve skupiny aristokracie: vojenská a provinčná aristokracia zvláštna vrstva obyvateľov z vojenskej aristokracie: obrnení jazdci (rytieri) – ako odmenu za verné služby dostali pôduléno veľkú moc mali správcoviamajordómovia, kráľ ich poslúchal, bol bábkou v ich rukách, ich úrad sa stal už v 7. storočí dedičným majordómovia: § Pipin II.zjednotil Frankov, pre pápeža dobyl územie bývalého Ravenského exarchátu; jeho synom bol Karol Martel
§ Karol Martel – mal oveľa väčšie slovo ako kráľ, v bitke medzi mestami Tours a Poitiers (732) porazil Arabov, zastavil ich postup
§ Pipin III. Mladší, Krátkysyn Karola Martela; donútil posledného kráľa z rodu Merovejovcov (Childericha III.) vstúpiť do kláštora; nechal sa v Soissons franskými veľmožmi vyhlásiť za kráľa, zasadol na franský trón → nastupuje dynastia Karolovcov; podporoval ho pápež (dynastiu kresťansky posvätil), Pipinova donácia – základ cirkevného pápežského štátu
§ Karol Veľkýporazil Longobardov; roku 800 ho pápež korunoval za cisára; za jeho vlády dosiahla ríša najväčší rozmach; okrajové oblasti ríše rozdelil na marky (na čele marky markgróf); rozvrátenie Avarského kaganátu – oslobodenie našich predkov spod avarskej poroby
 
Karolínska renesancia
 
pojem používaný pre rozvoj vzdelanosti počas vlády Karola Veľkého na udržanie ríše bolo potrebné vychovať vrstvu vzdelaných ľudí, na to mala slúžiť cirkev, preto podporoval zakladanie škôl pri biskupstvách, kláštoroch – tu sa prepisovali a vyzdobovali knihy povolával do ríše významných vzdelancov; na jeho dvore vyučoval anglosaský mních Alkuin, jeden z najväčších vzdelancov svojej doby vzniklo nové písmokarolínska minuskula, veľmi praktické a čoskoro vytlačilo antické písma, pozostávalo len z malých písmen, vznikla z neho latinka – písmo, ktorým dodnes píše väčšina európskych národov prepisovali sa diela antických autorov  
Franská ríša po smrti Karola Veľkého
 
dynastické spory: Karolov syn Ľudovít Pobožný mal štyroch synov kráľ potreboval šľachtu na obranu ríše → stáva sa od nej závislý 843verdunská zmluvafranská ríša sa rozdelila na tri časti: § Karol Holý – dnešné Francúzsko
§ Ľudovít NemecNemecko
§ LotarPorýnsko a severné Taliansko
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018