Osvietenstvo

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 11 194
Tlačení: 867
Uložení: 853
Osvietenstvo
-  Myšlienkové hnutie, kt. dáva do popredia rozum a vzdelanie, dôraz kladie na ľudský rozum
-  Jeho cieľom je vyviesť človeka z neznalosti, temnoty
-  Nazýva sa aj vekom rozumu
-  Vzniklo v Anglicku (17.stor.) – vznikli tu osvietenské organizácie napr. slobodomurárske lóže, akadémie, diskusné krúžky, spolky pre pozdvihnutie hodpodárstva
-  Základom je racionalizmus
-  Podnietilo rozvoj vedy, myslenia, výskumu a skúsenosti
-  Žiada oslabenie feudalizmu, podporuje jednotlivca, rozvoj remeselnej a priemyselnej výroby – potreba vzdelania
-  Francúzsko – vrchol osvietenstva
-   franc. osvietenci – encyklopedisti- dielo: prvá Encyklopédia alebo Racionálny slovník vied, umenia a remesiel – súbor vtedajšieho ľud. Myslenia – 1. Zväzok v 1751 -  mala 36 zväzkov
Predstavitelia:
Denis Diderot
JonesD´Alambér
CharlesLouisMontesquieu
Voltaire
JeanJacquesRousseau
 
Daniel Defoe – RobinsonCrusoe
JonathanSwift – Guliverove cesty
 
Osvietenstvo <----> cirkev
Osvietenstvo:
-  Popieralo ideály náboženstva
-  Odmietalo  všetky cirkevné dogmy – kládlo dôraz na vzdelanie a vedecké poznatky =>kvalitnejší život
-  Hovorilo o človeku podľa Deklarácie práv človeka a občana
-  Ovplyvnilo veľa polit. teórií->fyziokratizmus – hovorí o tom, že v spoločnosti existuje prirodzený poriadok
Za najlepšie štátne zriadenie považovali osvietenú monarchiu = na čele štátu stojí monarcha-kráľ-uskutočňuje osvietenské reformy-prispeli k zlepšeniu hospod. a vzdelanostnej situácie. Výsledkom bola centralizácia, obmedzenie stavovskej a cirkevnej moci.
Osvietenci odmietajú parlamentné inštitúcie a organizácie.
 
Fridrich II. – Prusko
Peter Veľký, Katarína II. – Rusko
Mária Terézia, Jozef II. – Habsburská monarchia
 
Peter I. Veľký
-  Zmena daňového systému
-  Zvýšenie príjmov do štátu
-  Podpora hospodárstva, obchodu, manufaktúr
-  Daň z brady – zaviedol holenie
-  Vytvoril SanktPeterburg
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018