Zjednotenie Nemecka

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 419 slov
Počet zobrazení: 7 330
Tlačení: 442
Uložení: 427
Zjednotenie Nemecka
 
1.Nemecké štáty pred zjednotením
- rozvoj priemyselnej revolúcie , ktorý však bol brzdený hospodárskou a politickou rozdrobenosťou
- od polovice 19. storočia sa v Nemecku množili strediská ťažby uhlia, hutníckeho a strojárskeho priemyslu a vznikali nové priemyselné odvetvia
- začala sa koncentrácia výroby  a vzrastal význam veľkých bánk
- nastal aj rozvoj dopravy (zakladali sa veľké dopravné spoločnosti a rozširovala sa sieť železníc)
- v Porýní, saku a Porúrí vznikali husto zaľudnené oblasti
- nastal rast a rozvoj veľkých miest (Berlín, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Lipsko, Hamburg)
- neexistencia jednotného hospodárskeho a colného trhu bola veľkou prekážkou ďalšieho priemyselného rozvoja a preto sa podporovala požiadavka zjednotenia Nemecka
- jedným z najväčších presadzovateľov zjednotenia bola  nová nemecká buržoázia
- pre zjednotenie krajiny sa vyslovovali aj  pruskí junkeri (veľkostatkárska šľachta)
- najsilnejším nemeckým štátom bolo Prusko, ktoré sa postavilo do čela zjednocovacieho procesu

2. Cesta k zjednoteniu
- najväčším nepriateľom zjednotenia Nemecka bolo Rakúsko s veľmi silným postavením v Nemeckom spolku  a v Ríšskom sneme, ktorému predsedal rakúsky cisár
- o vedúce postavenie v Nemeckom spolku zápasilo aj Prusko
- v roku 1861 nastúpil na pruský trón  Viliam I., ktorého cieľom bolo vybudovanie  silnej armády a centralizovanej štátnej správy
- praktickým vykonávateľom  Viliamovej politiky sa stal  diplomat a politik Otto von Bismarck, ktorého Viliam I. vymenoval v roku 1862 za pruského kancelára („železný kancelár“)
- Bismarck  sa rozhodol pre postupnú realizáciu  svojho cieľa
- v roku 1864 Prusko spolu s Rakúskom napadli Dánsko a získali Holštajnsko (Rakúsko) a Šlezvicko(Prusko)
- v roku 1866 Prusi obsadili Holštajnsko, čím vyvolali rakúsko – pruskú vojnu
- 3. júla 1866 bola rakúska armáda porazená  pri Sadové neďaleko Hradca Králové
- následným pražským mierom bol zrušený Nemecký spolok, čím sa skončila  rakúska moc v Nemecku
- vznikol Severonemecký spolok, ktorý združoval nemecké štáty okrem južného Nemecka, kde malo svoj vplyv Francúzsko
- Prusko si chcelo pripojiť k Severonemeckému spolku aj juhonemecké štáty, ale narážalo na odpor Francúzska
- v júli 1870 sa Francúzi podujali ku kroku, ktorý pobúril nemeckého cisára
- v kúpeľnom meste Bad Ems požiadal francúzsky  vyslanec Viliama I., aby sa zaručil, že hohenzollernský pruský princ sa nikdy nebude uchádzať o španielsky trón , to Viliam I. odmietol a tajnú  tzv. emžskúdepešu s informáciou o stretnutí poslal Bismarckovi, ktorý ju odovzdal novinárom a rozpútal tak škandál, ktorý znemožnil francúzskeho cisára
- 19. júla 1870 Francúzi vyhlásili Prusku vojnu, spoliehajúc sa na pomoc juhonemeckých štátov
- 30.7. – 2. 8. 1870 bola francúzska armáda porazená pri Sedane, čo umožnilo Prusom zjednotiť celé Nemecko ( vznikla tzv. Druhá nemecká ríša, ktorá zanikla v roku 1918)
- 18. januára 1871 bolo vo Versailles vyhlásené Nemecké cisárstvo, ktoré bolo konštitučným  federatívnym spolkom  nemeckých kniežatstiev a troch slobodných miest , na jeho čele bol Spolkový snem, Spolková rada a nemecký cisár, ktorým sa stal Viliam I.
- zjednotené Nemecko sa v priebehu niekoľkých rokov  stalo najsilnejším  európskym štátom po stránke ekonomickej a vojenskej
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.127