Veľké sťahovanie národov

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 282 slov
Počet zobrazení: 6 293
Tlačení: 507
Uložení: 541
Veľké sťahovanie národov
-4- 7st. príčiny: vývoj v oblasti V Ázie
upevnenie Čínske ríše, kvôli čomu sa kočovné kmene, hlavne Hunov obrátili smerom na západ do stred. Ázie a Európy,375 vpadli Huni do Európy a zatlačili kmene Ostrogótov, Vizigótov
Vizigóti
-pol. 5. st. – sa usadili v Gálii odkiaľ ich vytlačili Frankovia a nakoniec sa usadili v Hispánii, kde si vytvorili kráľovstvo Vizigótov, kt. sa udržalo do roku 711, kedy podľahlo Arabom
Huni. Po vpáde do Európy prenikli na Balkán do Itálie a z Európy
451- porazení na Katalaunských poliach, spojenými rímskymi a ger. Vojskami,-vodca Atilla
Vandali
429- prenikli do Afriky, kde si vytvorili ríšu, s hl. mestom Kartágom, ich vodcom bol Geiserich
455- vyplienili Rím 
534- ich ríša podľahla Byzancii
2 pol. 5.st.- sa množili útoky ger. kmeňov
476- ger. vodca Odoakar zosadil posledného rím. cisára Romulla Augusta, ZR ríša zanikla, skončil sa starovek, začal sa STREDOVEK
490 – prešli do Itálie Ostrogóti, kde si pod vedením Teodoricha Veľkého vytvorili ríšu
493- T. Veľký zosadil Odoakara a zmocnil sa jeho ríše
540- byz. Vodca Belisar dobyl hl. mesto Ostrogót. ríše Ravennu
-Ostrogótom sa opäť podarilo ríšu obnoviť, ako v 2. pol. 6. st. zanikla v dôsledku vpádu Longobardov, ktorí v r. 774 podľahli Karolovi Veľkému
-na území bývalej provincie Galia sa usadili Frankovia, ktorý si tu vytvorili ríšu
-na Britské ostrovy prenikli germánske kmene Anglov, Sasov a Jutov a vytvorili si tu 7 kráľovstiev

Zánik Západorímskej ríše
 476- rímsky patricius Orestes dosadil na trón Západorímskej ríše svojho mladého syna Romula Augusta- nazývaný Romulus Augustulus. V jeho službách bol germánsky náčelník Odoakar, kt. Romula neskôr zosadil z trónu a jeho otca zabil. Symboly cisárskej moci poslal do Konštantínopola. Vyhlásil sa za kráľa Itálie a germánskych kmeňov
476- definitívny koniec Západorímskej ríše a zároveň koniec staroveku a začiatok stredoveku 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024