Kontrolné diktáty SJ pre 5. ročník

  Názov práce Kategória
Slovenčina Diktát na slovesá (5. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na prídavné mená (5. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na podstatné mená (5. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na spodobovanie, spoluhláskové skupiny (5. ročník) Diktáty
0.010