Kontrolné diktáty SJ pre 8. ročník

  Názov práce Kategória
Slovenčina Diktát na zhrnutie pravopisných javov 8. ročníka Diktáty
Slovenčina Diktát na zámená (8. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na zvieracie podstatné mená, podstatné mená zakončené na –r,-l, prídavné mená (8. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na opakovanie učiva zo 7. ročníka Diktáty
0.009