Diktát na vybrané slová po s, v, z

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 141 slov
Počet zobrazení: 4 322
Tlačení: 257
Uložení: 252

Diktát na vybrané slová po s, v, z

Po sychravej jeseni prišla zima. Vonku zavýja silná víchrica. Hvízda ako siréna. Z vysokého stromu húka na kamzíka výr. Vydra vybehla na sypký sneh. Syseľ sa vyhrieva na slnku. Zvykol si na život v blízkosti sídliska. Z okna ho zvykne vyzerať Zita. Aj ona si vyšla na vychádzku. Sedí na lavičke a vyjedá syrové koláče poliate sirupom. Má maškrtný jazýček. Z omrviniek sa nasýtil aj kŕdlik sýkoriek.

Diktát na vybrané slová po s, v, z

Po s__chravej jeseni prišla z__ma. Vonku zav__ja s__lná v__chrica. 

Hv__zda ako s__réna. Z v__sokého stromu húka na kamz__ka v__r.

V__dra v__behla na s__pký sneh. S__seľ sa v__hrieva na slnku.

Zv__kol s__ na život v blízkosti s__dliska. Z okna ho zv__kne

v__zerať Z__ta. Aj ona s__ v__šla na v__chádzku. Sedí na

lav__čke a v__jedá s__rové koláče poliate s__rupom. Má maškrtný

jaz__ček. Z omrv__niek sa nas__til aj kŕdlik s__koriek.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu