Krátky diktát – vybrané slová po b

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 228 slov
Počet zobrazení: 467
Tlačení: 19
Uložení: 20

Krátky diktát – vybrané slová po b

Babička býva na dedine v skromnom byte. Ráno sa bystro oblečie a ide zbierať bylinky. V osobitnom obydlí chová bylinožravú kobylu a býka. Z obilia obyčajne pečie chlebík. Rada používa mobil. Chcela byť učiteľkou a často ma skúša násobilku. Dobytok by sme nemali biť.

Krátky diktát – vybrané slová po b

Bab...čka b...va na dedine v skromnom b...te. Ráno sa b...stro oblečie

a ide zb...erať b...linky. V osob...tnom ob...dlí chová b...linožravú

kob...lu a b...ka. Z ob...lia ob...čajne pečie chleb...k. Rada používa

mob...l. Chcela b...ť učiteľkou a často ma skúša násob...lku. Dob...tok

b... sme nemali b...ť.

Krátky diktát – vybrané slová po b

Bystrík má v obývačke obraz byvola i bicie hodiny. Zbiera bylinky pri bystrine i v obilí. Chcel by byť lekárom. Vie dobre násobilku. Jeho sestra Bibiána býva v obci Bystré. V osobitnom príbytku chová hovädzí dobytok. Rada jazdí na kobyle. Podľa starej obyčaje ju pri cvale šibne bičíkom.

Krátky diktát – vybrané slová po b

B...strík má v ob...vačke obraz b...vola i b...cie hodiny. Zb...era

b...linky pri b...strine i v obilí. Chcel by byť lekárom. Vie dobre

násob...lku. Jeho sestra B...biána b...va v obci B...stré. V osob...tnom

príb...tku chová hovädzí dob...tok. Rada jazdí na kob...le. Podľa starej

ob...čaje ju pri cvale šibne b...číkom.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu