Etický kódex banky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 1 687
Tlačení: 126
Uložení: 101

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Etický kódex je súbor etických pravidiel na ochranu klienta a bankových inštitúcií. Chráni klienta pri styku s bankovými inštitúciami v Slovenskej republike. Banky, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie sa týmto kódexom zaväzujú, že sa budú riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v Etickom kódexe vo vzťahu ku svojim klientom.

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa vypracovala Slovenská banková asociácia. Bol schválený Zhromaždením členov SBA na zasadnutí 27. júna 2007. Kódex sa vzťahuje na bežné účty, vkladové účty a vklady, sporiace účty, služby platobného styku, elektronické bankovníctvo, debetné a kreditné karty, spotrebné úvery a úvery na bývanie, hypotekárne úvery, stavebné sporenie a investičné služby.

Základné záväzky bánk voči klientom

1. Banky budú voči svojim klientom pristupovať transparentne a vždy ich budú pravdivo informovať o poskytovaných službách.
2. Na propagáciu svojich služieb budú využívať len pravdivú a slušnú reklamu.
3. Včas a dostatočne budú banky informovať svojich klientov o zmenách cien poskytovaných služieb.
4. Banky budú ústretovo riešiť každý vzniknutý problém a poskytnú klientovi informácie o možných riešeniach.
5. Banky budú s dôvernými údajmi o klientoch pracovať diskrétne a len v rámci povolených právnych predpisov.
6. Banky zabezpečia, aby tento Kódex dodržiavali všetci ich zamestnanci.

Etický kódex upravuje aj inštitút bankového ombudsmana. Bankový ombudsman rieši vzniknuté spory medzi bankou a jej klientom, ktoré vznikli z dôvodu nedodržania ustanovení v Kódexe. Bankový ombudsman však o sporoch nerozhoduje, vydáva len odporúčania. Nemôže nahradiť činnosť súdov Slovenskej republiky a rozhodcovských súdov. Je to nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou inštitúciou. Ombudsman je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Jeho činnosť bola zahájená 1.9.2007.
Zdroj: 2
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#eticky kodex #Etický kódex podniku - podnikateľská etika #banky a internet #spotrebné úvery #kódex bankovej etiky #podnikateľská etika


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013