Klik: Oficiálne Testy Testovanie 5-2019 aj s odpoveďami

Daň z príjmov PO

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 110 slov
Počet zobrazení: 828
Tlačení: 43
Uložení: 52

DAŇ Z PRÍJMOV PO

 • daňovník – všetky PO, ktorých príjmy podliehajú zdaneniu
 • predmet dane:
  1. u PO zriadených na podnikanie (všetky obchodné spoločnosti v OR) – príjmy (výnosy) plynúce zo všetkých ich činností a zo všetkých nakladaniach s ich majetkom
  2. u PO nezriadených na podnikanie (rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, nadácie a obce) – príjmy (výnosy), ktoré plynú z predaja majetku, z prenájmu majetku, z kreditných úrokov na bežnom účte, z CP
 • základ dane – kladný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
 • pripočítateľné položky – VH sa upravuje o tieto položky, napr. náklady na reprezentáciu, dary, pokuty
 • sadzba dane – 21 %
 • výpočet dane:
 

výnosy

náklady

 

hrubý účtovný zisk

+

pripočítateľné položky

odpočítateľné položky

 

základ dane

 

daň z príjmu (21%) (zo ZD)

 

disponibilný zisk (hrubý zisk – daň)

 • správca dane – daňový úrad
 • zdaňovacie obdobie – do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Daň z príjmov PO #pripočítateľné a odpočítateľné položky #daň z príkmov


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015