Podnikateľský plán typy

Podnikateľský plán

Má 2 odlišné úrovne pohľadu:

PP je písomný dokument, ktorý výrazne pomáha pri dosahovaní cieľov podniku.

Formy podnikateľské plánu:

Význam PP

Dôležitou úlohou PP je tiež získať dôveru fin. ústavov a partnerov, ktorý sa budú na realizácii plánu zúčastňovať.

Typy PP:

Investorov zaujíma už hotový PP - teda proces, ktorý k jeho zostaveniu viedol. Musí byť bezchybný. Oceňujú dokument, z ktorého sa už pri prelistovaní jasne dajú vyčítať šance a riziká podnikania.

Rozlišujeme 3 typy BP:

Sebaanalýza - zn. rozpoznanie schopností a osobnosti, vytrvalosti na založenie nového podniku. Vyžadujú osobné ambície, pružnosť, optimizmus, vytrvalosť, schopnosť niesť riziko.)

Výkaz Cash flow (CF) - anglický výraz, zn. tok hotovosti. Do podniku plynule prichádzajú peniaze a to v hotovostnej forme do pokladnice al. v bezhotovostnej forme na účty v banke.

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17335-podnikatelsky-plan-typy/