Podnikateľský plán typy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 623
Tlačení: 27
Uložení: 26

Podnikateľský plán

Má 2 odlišné úrovne pohľadu:

 • širšiu - definuje PP, ako celý proces a systém prípravy podnikateľskej myšlienky až po realizáciu.
 • užšie - definuje PP, ako dokument

PP je písomný dokument, ktorý výrazne pomáha pri dosahovaní cieľov podniku.

Formy podnikateľské plánu:

 • Všeobecný typ PP - môže slúžiť ako zákl. dokument pre podnikateľa
 • Účelový PP - : ako podklad na úver či pôžičku, na získanie partnera, investora a pod.

Význam PP

 • zmyslom nie je iba zhodnotiť dokument, ale vykonať všetky potrebné aktivity a prieskum možností realizácie podnik. zámeru. Cieľom BP je:
  • určiť schopnosť podniku, uspieť na trhu
  • poskytnúť návod podnikateľom pri org. sv. činnosti.

Dôležitou úlohou PP je tiež získať dôveru fin. ústavov a partnerov, ktorý sa budú na realizácii plánu zúčastňovať.

Typy PP:

Investorov zaujíma už hotový PP - teda proces, ktorý k jeho zostaveniu viedol. Musí byť bezchybný. Oceňujú dokument, z ktorého sa už pri prelistovaní jasne dajú vyčítať šance a riziká podnikania.

Rozlišujeme 3 typy BP:

 • zakladateľský - pripravuje sa pred začatím podnikania, takže podnikateľ nemá k dispozícii údaje o predošlej činnosti podniku, o ktorých by sa mohol opierať. Pozornosť by sa mala venovať sebaanalýze podnikateľa.

Sebaanalýza - zn. rozpoznanie schopností a osobnosti, vytrvalosti na založenie nového podniku. Vyžadujú osobné ambície, pružnosť, optimizmus, vytrvalosť, schopnosť niesť riziko.)

 • strategický (dokument, ktorý je zameraný na to, aké ciele chce podnik dosiahnuť. Strat. plán obsahuje najmä syntetické závery z uvedených analýz. Plán zostavuje sám podnikateľ.)
 • finančný (je významným vnútorným dokumentom pripravovaným pre potreby podniku, ale aj banku príp. investorov. Investori a banky sa väčšinou nezaoberajú predovšetkým detailmi. Zaujímajú sa o vplyvy na fin. sit. podniku, ako sú podmienky vývoja zmeny trhu, očakávaný rast, návratnosť inv., výška zisku a pod.)

Výkaz Cash flow (CF) - anglický výraz, zn. tok hotovosti. Do podniku plynule prichádzajú peniaze a to v hotovostnej forme do pokladnice al. v bezhotovostnej forme na účty v banke.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podnikateľský plán #finančný plán vzor #Podnikatelsky plan agroturistika #podnikatelský plán -prezentácia

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázky

Všetky práce z tejto sady (55) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022