Reklamný plán a rozpočet

Reklamný plán a rozpočet

Reklamný plán:

Podnik plánovania reklamnej kampane sa spravidla rozčleňuje na určité kroky. Kroky reklamnej kampane sú vlastne základné rozhodnutia o reklame, ktoré obsahujú cieľ reklamy, rozhodnutie o rozpočte, zostavenie správy, rozhodnutie o médiách, hodnotenie účinnosti reklamy. Dôležitou súčasťou plánovania reklamnej kampane je zostavenie reklamného plánu.

Reklamný rozpočet:

Dôležitou súčasťou reklamného plánu je reklamný rozpočet, ktorý určuje výšky nákladov na reklamnú kampaň. Stanovenie reklamného rozpočtu je jedným z najnáročnejších rozhodnutí marketingového odborníka. Východiskom pre spracovanie rozpočtu je stanovený cieľ. Pri zostavovaní rozpočtu treba vziať do úvahy tieto faktory:

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17348-reklamny-plan-a-rozpocet/