Reklamný plán a rozpočet

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 232 slov
Počet zobrazení: 946
Tlačení: 50
Uložení: 39

Reklamný plán a rozpočet

Reklamný plán:

Podnik plánovania reklamnej kampane sa spravidla rozčleňuje na určité kroky. Kroky reklamnej kampane sú vlastne základné rozhodnutia o reklame, ktoré obsahujú cieľ reklamy, rozhodnutie o rozpočte, zostavenie správy, rozhodnutie o médiách, hodnotenie účinnosti reklamy. Dôležitou súčasťou plánovania reklamnej kampane je zostavenie reklamného plánu.

  • časový harmonogram reklamnej kampane (nazývame reklamný plán)
  • spravidla reklamný plán, ktorý podnik zostavuje na obdobie 1 roka je zostavenie reklamnej kampane z dlhodobého časového hľadiska
  • krátkodobý reklamný plán sa zostavuje na 1 kalendárny mesiac, ide o rozvrhnutie reklamy v kratšom časovom úseku.

Reklamný rozpočet:

Dôležitou súčasťou reklamného plánu je reklamný rozpočet, ktorý určuje výšky nákladov na reklamnú kampaň. Stanovenie reklamného rozpočtu je jedným z najnáročnejších rozhodnutí marketingového odborníka. Východiskom pre spracovanie rozpočtu je stanovený cieľ. Pri zostavovaní rozpočtu treba vziať do úvahy tieto faktory:

  • Štúdium životného cyklu – pri uvedení nového produktu na trh je potrebný vyšší rozpočet, pretože podnik potrebuje vytvoriť podvedomie a získať náklonnosť (používa sa informačná kampaň)
  • Podiel na trhu – ak má produkt vysoký podiel na trhu, potrebuje viac reklamy než ten, ktorého podiel je malý
  • Konkurencia – ak na trhu pôsobí veľa konkurentov, značku treba propagovať dostatočne „nahlas“, aby prenikla informačným šumom
  • Frekvencia reklamy – ak podnik chce, aby sa jeho reklama dostala k dostatočnému počtu spotrebiteľov a aby si ju zapamätali, potrebuje reklamu opakovať viackrát, čo znamená vyššie náklady
  • Diferenciácia produktu – ak je produkt veľmi podobný iným, musí podnik pomocou reklamy zviditeľniť na trhu lepšie svoj produkt
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021