Burza CP V BA, a. s.

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 171 slov
Počet zobrazení: 54
Tlačení: 5
Uložení: 4

Burza CP V BA, a. s.

Vznikla 15. marca 1991, obchodovanie sa začalo 6. apríla 1993. Organizuje obchodovanie s CP, je založená na členskom princípe. FO a PO, ktoré nie sú členmi burzy a majú záujem kúpiť alebo predať CP prostredníctvom burzy, musia využiť služby niektorého z jej členov.

Na burze sa obchoduje s týmito papiermi:

  • s akciami
  • s dlhopismi
  • s hypotekárnymi záložnými listami
  • s podielovými listami
  • so štátnymi pokladničnými poukážkami

BURZA organizuje obchodovanie na niekoľkých trhoch, ktoré sa líšia kvalitou, likviditou a charakterom emisií. Emitent požiada burzu o prijatie CP na trh, tá ho posúdi a rozhodne na aký trh burzy bude prijatý.

Trhy burzy CP Bratislava delíme: 

  • KÓTOVANÝ HLAVNÝ TRH

Kótovanie – je prijatie CP na trh, ale aj stanovenie kurzu CP.

Kótovaný hlavný trh – je určený pre veľké spoločnosti, umiestňujú sa tu najkvalitnejšie veľké emisie CP kvalitných emitentov.

  • KÓTOVANÝ PARALELNÝ TRH

Určený je pre stredne veľké spoločnosti, umiestňujú sa tu také CP, ktorých emisia nespĺňa podmienky pre hlavný trh.

  • REGULOVANÝ VOĽNÝ TRH

Sú tu umiestnené CP, ktoré nespĺňajú podmienky na prijatie na trh kótovaných CP

Sekuritizácia – investovanie financií do CP

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016