Poisťovacie činnosti a zaistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 61
Tlačení: 4
Uložení: 4

Poisťovacie činnosti a zaistenie

Poisťovne vykonávajú tieto poisťovacie činnosti:

 • prijímanie a riadenie poistných rizík
 • dohodnutie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy a správa poistných zmlúv
 • likvidácia poistných udalostí
 • sprostredkovateľská činnosť
 • poradenská činnosť
 • zábranná činnosť
 • asistenčné služby

POISTNÁ ZMLUVA – je dvojstranný právny dokument na základe ktorého vzniká poistný vzťah medzi poisťovateľom a poistníkom.

Náležitosti poistnej zmluvy:

 • výška poistnej sumy
 • výška poistného a jeho splatnosť
 • poistná doba
 • práva a povinnosti poisťovateľa a poistníka
 • spôsob výpočtu odkúpnej hodnoty
 • všeobecné a osobitné poistné podmienky

ZAISTENIE – poisťovne podstupujú veľké riziká, ktoré môžu ohroziť v prípade obrovských škôd výsledkom ich hospodárenia a spôsobiť tak celkovú nestabilitu, prípadne bankrot. Využívajú preto zaistenie. Zaistenie je zmluvný vzťah medzi poisťovateľom a zaisťovateľom, pri ktorom poisťovňa odvádza zaisťovni časť rizika, ktoré presahuje jej finančné možnosti. Časť rizika, ktorú si ponecháva poisťovateľ (poisťovňa) sa nazýva vlastný vrub a časť rizika, ktorú odovzdávame zaisťovateľovi sa nazýva cesia.

Slovenský poistný trh je veľmi malý na to, aby uživil samostatnú zaisťovňu. V prípade veľkých poistných kontraktov využívajú slovenské poisťovne možnosť tzv. poolovania – je to spojenie síl na uzavretie veľkej poistnej zmluvy. Príkladom je Slovenský jadrový poistný pool, ktorý zabezpečuje poistenie jadrových elektrární. V súčasnosti tvorí pool 7 poisťovní. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014