Sociálna deviácia a kontrola

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 6 684
Tlačení: 484
Uložení: 456
V procese socializácie sa spoločnosť usiluje vštepovať ľuďom hodnoty, normy, pravidlá, ktoré majú usmerňovať ich správanie v spoločnosti i v súkromí. Ak má tento proces dobré výsledky, jednotlivci sa tak naozaj správajú. V každej spoločnosti sa však nájde dosť ľudí, ktorí sa nesprávajú v súlade s týmito normami.
 
Konformné správanie = správanie sa v súlade so spoločenskými pravidlami
Nonkonformné správanie = prechod medzi konformným a deviantným, správanie jednotlivcov, ktoré spoločnosť pokladá za odchýlku, ale nepresahuje hranice tolerancie spoloč.
 Deviantné správanie = správanie jednotlivcov, ktoré spoločnosť alebo sociálne skupiny  považujú za porušovanie spoločenských noriem
  = odchýlka, odklon, vybočenie od očakávaného štandardizovaného správania
 
Zložky deviácie:
1. osoba, ktorá sa určitým spôsobom správa
2. pravidlá, normy správania sa
3. osoby, sociálne skupiny reprezentujúce spoločnosť, ktoré istým
spôsobom reagujú na toto správanie
 
Deviácia
- funkčná
- dysfunkčná
 
Deviácia je relatívna, čiže to, či sa určité správanie považuje za deviantné závisí od času, miesta a sociálnych okolností. Keďže v rôznych kultúrach, spoločnostiach a sociálnych skupinách i v rôznych obdobiach ich vývoja a za rôznych okolností platia (platili) rozdielne normy a vzory správania, odlišujú sa aj ich definície deviantného správania.
 
Teórie deviácie :
1.  biologická a psychologická – skúmajú individuálne charakteristiky
2.  sociologická – skúma sociálne a kultúrne podmienky devianta, ktoré spôsobujú deviáciu
3.  teória sociálneho napätia – tvrdí, že existujú napätia medzi hodnotami, ktoré sa uznávajú
4.  kultúrna – k deviácii napomáha aj príslušnosť ( Rómovia )
5.  teória nálepkovania( etiketizácia ) – bez toho, aby sme mali nejaké argumenty, dôvody, označujeme ľudí za deviantov ( fajčiari – nefajčiari )

Spoločnosť sa snaží o prevýchovu, liečenie, potrestanie deviantov
Sociálna kontrola = mechanizmus spoločnosti prostredníctvom ktorého si vynucuje plnenie noriem, ktoré zabezpečujú poriadok a bezpečnosť spoločnosti
 
formálna - oficiálny tlak na dodržiavanie noriem správania sa, je typická pre veľké soc. skupiny, dohliada sa na dodržiavanie noriem prostredníctvom nariadení, zákazov, príkazov a zákonov

- zároveň sú sformované orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie poriadku (polícia)
 
neformálna – neoficiálny sociálny nápor, tlak vo forme sankcií – odmeny, ocenenia, pochvaly a tresty, pokarhanie, odsúdenie verejnou mienkou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013