Porovnanie rôznych typov konkurencií

Porovnanie rôznych typov konkurencií
Konkurencia je boj subjektov,ktoré sa stretávajú na trhoch a bojujú medzi sebou ekonomickými prostriedkami o mieru splnenia svojich cieľov.Subjekty prichádzaju na trhy s rôznymi cieľmi. Plnenie cieľa jedného subjektu obvykle obmedzuje iné subjekty ,alebo aspoň sťažuje napĺňanie ich cieľov.
Konkurencia na trhu má  množstvo foriem:

Konkurencia naprieč trhom: je vlastne konkurenčnym bojom medzi ponúkajucimi,ktori sa snažia predať tovar za čo najvyššiu cenu,a dopytujúcimi,ktori sa ,naopak,usilujú dosiahnuť čo najnižšie ceny.

Konkurencia na strane dopytu
: vzniká zo vzájomneho súperenia dopytujúcich o čo najlacnejši nákup tovarov- jeho význam sa zosilňuje v okamihoch nedostatku tovarov,ktorý vedie k rastu cien.

Konkurencia na strane ponuky
:je v súčasnosti najsilnejšou formou,väčšina producentov sa snaží nielen maximalizovať svoje zisky,ale súčasne čo najviac zmenšovať vplyv ostatných producentov,prípadne ich z trhu vytlačiť,prevziať ich zákaznikov ,a tým ďalej zväčšovať svoj zisk,kedže väčšina trhov je prebytkových,čo zostruje konkurenciu medzi ponúkajucimi.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/4559-porovnanie-roznych-typov-konkurencii/