Príklady na krížový kurz a kurzový zisk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 464 slov
Počet zobrazení: 10 363
Tlačení: 499
Uložení: 561
Príklady na krížový kurz a kurzový zisk

Kótovanie menového kurzu a kurzový záznam
-  kótujú sa kurzy v kurzových lístkoch
-  robia ho KB aj CB
-  kurzy sa kótujú aj na FT
-  KB kótujú kurz nákup a predaj pre devízy a valuty
-  CB kótuje kurz meny, ktorý má význam pre administratívne a účtovné účely

Priamy a nepriamy kurzový záznam
a)  priamy » vyjadruje koľko jednotiek domácej meny predstavuje jednu jednotku cudzej meny (1 EUR = 41 SKK)

b)  nepriamy » vyjadruje koľko jednotiek cudzej meny predstavuje jednu jednotku domácej meny (1 SKK= 0,.... EUR)

Krížový kurz » slúži na vyjadrenie množstva jednotiek domácej meny v cudzej mene pomocou prepočtu cez tretiu menu

A/USD = a
B/USD = b
- z toho vyplýva, že a jednotiek meny A = 1USD
Ďalej platí, že A/B = a/b, ako aj B/A = b/a

Príklad 1
EUR/USD = 0,944287  

SKK/USD = 39,550
Vypočítajte kurz SKK/EUR
Riešenie:  SKK/EUR = 39,550/0,944287 = 41,88
  1 EUR = 41,88 SKK
Na podobnom princípe môžeme stanovovať aj krížové kurzy nákup/predaj
- pravidlá pri stanovovaní krížového kurzu ▪ kurz A/B nákup = kurz A/USD nákup
kurz B/USD predaj
        ▪ kurz A/B predaj = kurz A/USD predaj
kurz B/USD nákup
Príklad 2
Vypočítajte krížové kurzy CZK/SKK nákup a predaj, ak platí :

SKK/USD = 38,985 – 39,932
CZK/USD = 29,765 – 29,805
Riešenie:

CZK/SKK nákup = 29,765 = 0,745 CZK/SKK
  38,932
CZK/SKK predaj = 29,805 = 0,765 CZK/SKK
38,985
SKK/CZK nákup = 38,985 = 1,308 SKK/CZK
  29,805
SKK/CZK predaj = 39,932 = 1,342 SKK/CZK
29,765
Nepriamy kurzový záznam sa využíva veľmi zriedkavo, väčšina mien sa určuje priamym kurzovým záznamom. Výnimkou je britská libra.
Význam kurzu NBS
-  kótovanie kurzu SKK NBS prebieha každý deň
-  NBS kótuje iba jeden kurz, nie nákup a predaj
-  slúži na oceňovanie obchodov komerčných bánk, aj na iné podnikateľské subjekty, tiež na  

  oceňovanie aktív v cudzej mene
Príklad na krížové kurzy
-  vyjadrite kurzový zisk, stratu a výnos banky z poplatkov pri nákupe a predaji
1.  klient predáva banke 1000EUR – banka používa SKK/EUR nákup =  42,4
kurz NBS = 43,0 SKK/EUR
2.  za vykonanie transakcie sa poskytuje poplatok vo výške 1% z obratu
3.  banka predáva 1000EUR – banka používa predaj SKK/EUR = 43,6

Riešenie:
1.  kurzový zisk – 43000 – 42400 = 600 SKK
2.  zisk banky z vykonania pokladničných operácií – 1% z obratu pri nákupe  42400 = 424
1% z obratu pri predaji 43600 = 436

-  klient pri nákupe dostane 42 400 - 424 = 41 976,-
-  a pri nákupe cudzej meny zaplatí 43 600 + 436 = 44 036,-
-  banka z devízových a pokladničných operácií nemôže vykazovať stratu
-  SKK/CZK nákup x CZK/SKK predaj = 1
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Matematika valuty a devizy #príklady na valuty a devízie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031