Význam tvorby opravných položiek v bankách

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 160 slov
Počet zobrazení: 2 032
Tlačení: 252
Uložení: 267
Význam tvorby opravných položiek v bankách
Každá banka je povinná podľa zák. o účt. viesť účtovníctvo, musí zohľadňovať riziká a straty, tzn. že každá banka musí tieto riziká a straty zaznamenávať a účtovať a to z toho dôvodu, aby bol reálny pohľad na stav majetku, záväzkov a pohľadávok. Keď dôvody na tvorbu opravných položiek pominú, položky sa rozpustia alebo zrušia. Straty môže banka zachytiť 4 spôsobmi:

1. tvorbou opravných položiek
2. tvorbou rezerv
3. tvorbou rezervných fondov
4. odpisov úverov

OP vytvárame na zníženie hodnoty aktív (úverov) pod účtovnú hodnotu, tzn. že OP sa vytvárajú na úvery:  1. ktoré sa nesplácajú

2. ktoré sa oneskorujú v splátkach
OP vyjadruje prechodné zníženie hodnoty majetku, nie je teda trvalého charakteru.
OP tvoríme: k úverom, k pohľadávkam z fin. činností, k poskytnutým vkladom, k pohľadávkam z platieb, k pohľadávkam zo záruk, k pohľadávkam k faktoringu, k akreditívom. Z účt. hľadiska OP vytvárame alebo účtujeme do nákladov a rušíme resp. rozpúšťame do výnosov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vyznam pohladavok


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011