Skladovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 428 slov
Počet zobrazení: 10 930
Tlačení: 633
Uložení: 672
Skladovanie
 
Skladovanie – Je to časť log. reťazca, kt. zabezpečuje uloženie produktov v miestach spotreby, poskytuje manažmentu info o stave a rozmiestnení skladových produktov (zásob).
Podnik uskladňuje dva typy zásob: materiál (fáza uskladňovania) a hotové výrobky (fáza distribúcie).
Funkcie skladovania /význam skladovania, prečo skladujeme/
vyrovnávacia funkcia (vyrovnáva potreby pri nevyváženom materiálovom toku z hľadiska kvantity a času)
zabezpečovacia funkcia (riešenie nepredvídateľných rizík a kolísavých potrieb trhu)
 
Funkcie skladov: sklady majú 3 základné zložky:
1. presun produktov/tovarov/ - príjem/uloženie tovaru
  - kompletizácia tovarov podľa objednávok
 - prekládka tovaru typu CROSS DOCKING
  - expedícia tovaru
2. uskladnenie tovarov – prechodné a časovo-obmedzené uskladnenie
3. získavanie, spracovanie a prenos informácií o skladových činnostiach – inform. Systém, ktorý poskytuje info o: - stave a pohybe umiestneného tovaru
- príjme a expedícií tovaru
- využití skladových priestorov
- manipulačných zariadeniach
- zakázníkoch / pracovníkoch skladu
Faktory ovplyvňujúce stratégiu uskladňovania:
• odvetvie
• podniková stratégia
• dostupnosť kapitálu
• charakter výrobku
• konkurencia
• ekonomické podmienky
• sezónnosť dopytu
• použitie prístupu just in time
• použitý výrobný proces

Vytvorenie siete skladov: sieť skladov ovplyvňujú tieto faktory:
 
Počet skladov ovplyvňujú náklady:
-  spojené so stratou zákazníka
-  náklady na dopravu
-  náklady na skladovanie
-  náklady na zásoby
-   
Veľkosť skladu ovplyvnuje:
-  úroveň zákazníckeho servisu
-  veľkosť trhu
-  dopyt po produktoch  
-  množstvo a veľkosť skladovaného produktu
-  kancelársky a ostatný priestor v sklade
-  vnútorné zariadenie skladu
-  rozmiestnenie zásob
 
Umiestnenie skladov ovplyvňuje: orientácia na trh, výrobu a stredové umiestnenie.
Stavebné, priestorové a vnútorné usporiadanie skladov ovplyvňuje:
-  druh skladovaných produktov
-  potreby zákazníkov
-  finančné možnosti firmy
-  konkurenčné prostredie
-  charakter krajiny
 
Optimalizácia v skladovom hospodárstve: prvky pri modernizácií a optimalizácií:
-  úloha skladov v danom podniku
-  skladované výrobky
-  výška skladových zásob
-  tok informácií a materiálu v podniku
-  používaná skladová technika
-  prevádzkové a stavebné rámcové podmienky (ps:vôbec nechápem o čo tu ide...takže ak ani vy, nič si z toho nerobte).
 
Cieľom optimalizácie skladov je:
-  znížiť skladové zásoby
-  skrátiť priebežné časy vybavenia zákazky
-  znížiť podiel chýb
-  zvýšiť produktivitu práce
-  zaviesť informačný systém
-  zvýšiť skladové kapacity
-  zvýšiť disponibilitu zásob

Prevdádzka skladu /priebeh skladových operácií/
1. Vstup – príjem tovaru: - vyskladanie tovaru
- identifikovanie/označenie tovaru
- kontrola dodávok
- príprava tovaru na uskladnenie / prebalenie tovaru
   
2. Uskladnenie : príprava expedičného množstva tovaru (zásielok) a balenie (kompletizácia zásielok).
3. Výstup tovaru: príjem tovaru z baliarne a podľa identifikácie správne pridelenie zásielky prijímateľovi.
 
Služby poskytované v skladoch:
-  uskladňovanie všetkých druhov tovarov
-  výstupná/vstupná kontrola
-  dohľad nad dodržaním expedičných lehôt
-  poistenie tovaru
-  blokovanie výdaja tovaru neplatičom
-  manažment recyklácie a vratných obalov
-  invertarizácia
-  vedenie skladovej evidencie
-  kompletné colné služby....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018