Ekonómia - základne pojmy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 321 slov
Počet zobrazení: 4 048
Tlačení: 277
Uložení: 283
Ekonómia - základne pojmy

- Potreba stav uvedomeného/ neuvedomeného pocitu nedostatku.

Podľa významu ich delíme na:
- Primárne potreby - ich uspokojenie je nutné pre zachovanie života (jedlo, dýchanie, odev ako ochrana pred chladom, pohlavný pud,...)
- Sekundárne potreby - bez nich je život možný, ale mal by nižšiu kvalitu, vznikajú v socializačnom procese  ( potreba komunikácie, úspechu, uznania, ľudské práva a sloboda, návšteva divadla, kina...)
Podľa subjektu ich delíme na:
- Individuálne potreby - sú jedinečné, typické len pre jednu osobu
- Kolektívne potreby  - spájajú ľudí navzájom (člen určitého spoločenstva, spájajú ich spoločné záujmy; úspech, zisk, vzdelanie)

- Statok je predmet alebo služba, ktorá slúži na uspokojovanie ľudských potrieb. Sú výsledkom výroby alebo prírody.

Rozdelenie:
Podľa formy  - hmotné
     - nehmotné (láska, priateľstvo, vedomosti, služby)
-  Podľa dostupnosti  - voľne dostupné (voda, vzduch,...)
  - vzácne (ekonomické) (sú len v obmedzenom množstve; sú také, ktoré sa musia vyrobiť, alebo ich musia získať z prír. s vynaloženým úsilím)
-  Podľa účelu - spotrebné – slúžia na priamu spotrebu
  - výrobné – slúžia na ďalšiu výrobu
-  Podľa vlastníctva  - súkromné – vlastní konkrétna osoba
  - verejné – diaľnice, MHD, cesty, školy

- Služby cudzie činnosti, ktoré uspokojujú potreby svojim priebehom.
- Výrobné faktory sú vstupy do výroby(inputy). Základnými výrobnými faktormi sú: prírodné zdroje, práca a kapitál.
- Výrobok hmotné statky, ktoré sú výsledkom výrobného procesu podniku. 
- Nepodarok je výrobok, ktorý nespĺňa požadované kritéria.
- Tovar statky a služby, ktoré sú určené na predaj.
- Ponuka množstvo jedného konkrétneho tovaru, ktoré je jeden predávajúci alebo skupina predávajúcich ochotný a schopný predať za danú cenu tohto tovaru za dané časové obdobie.
- Dopyt predstavuje množstvo konkrétneho tovaru, ktoré je kupujúci alebo skupina kupujúcich, spravidla na celom trhu ochotný a schopný kúpiť za danú cenu a za dané časové obdobie.
- Trh je miesto, kde sa stretáva dopyt s ponukou. Na trhu si subjekty vymieňajú výsledky svojej hospodárskej činnosti.
- Spotrebiteľ každý človek, ktorý kupuje statky; spotrebiteľom môže byť preto i podnikateľ.
- Podnikateľ človek, ktorý sa snaží o dosiahnutie zisku prostredníctvom svojej činnosti zameranej na uspokojovanie prianí spotrebiteľov; nesie riziko prvotnej investície.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017