Sporenie alebo investovanie?

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 568 slov
Počet zobrazení: 2 913
Tlačení: 223
Uložení: 226
Sporenie alebo investovanie?
 
Je viacero dôvodov, prečo ľudia sporia. Najčastejšie je to potreba zabezpečiť rodinu a deti, prípadne aj seba samého. Môže to však byť aj túžba po exotickej dovolenke alebo novom aute. Sporenie aj investovanie síce znamenajú odkladanie časti peňazí, je však medzi nimi rozdiel.
Keď sporíme, odkladáme si časť svojho príjmu, aby sme ho mohli neskôr použiť na spotrebu alebo tieto peniaze investovať. Nepodstupujeme v podstate žiadne riziko, čo zároveň znamená, že na sporení veľa navyše nezarobíme, často ani toľko, aká je inflácia.

Investovanie je zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov s cieľom zarobiť viac ako na účtoch v banke, minimálne nad úroveň inflácie. Výnos závisí od typu investície. Je tým vyšší, čím je investícia rizikovejšia.
Sporenie alebo investovanie volíme podľa toho, koľko máme momentálne voľných peňazí k dispozícii a do akej miery sme ochotní riskovať.
Sporenie je spojené s nízkou mierou rizika a tiež nízkym výnosom. Najčastejšie takýmto spôsobom sporíme prostredníctvom vkladnej knižky a termínovaného vkladu.

Investovanie prináša so sebou vyššie riziko, preto treba vopred zvážiť viaceré aspekty a investíciu si dobre premyslieť.

1.1.  Stanovme si cieľ:
Ujasnite si, prečo chcete investovať a čo chcete dosiahnuť. Napríklad sporenie na dôchodok, šetrenie na auto, dočasné uloženie úspor, ktoré sú určené na rekonštrukciu bytu. Tento investičný cieľ môže byť u každého iný.
 
1.2.  Stanovme si investičný horizont:
Je to časové obdobie, kedy chceme svoj cieľ dosiahnuť (napr. auto si chcem kúpiť za 2 roky). Čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu na vašu investíciu

1.3.  Stanovme si mieru rizika, ktorú sme ochotní akceptovať:
Investícia môže v čase rovnako rásť, ako aj klesať. Preto by ste si mali v záujme dosiahnutia cieľa v stanovenom horizonte určiť mieru krátkodobého poklesu, ktorú sme ochotní akceptovať.

1.4.  Desať rád pre začiatočníkov v investovaní:
1.  Vytvorme si plán, v ktorom si stanovíme svoj cieľ a čas, kedy chceme svoj cieľ dosiahnuť. Plánov môžeme mať aj viac, rovnako aj cieľov. Dôležité je držať sa svojho plánu.
2.  Najprv investujme svoj čas a spoznajme produkt a podmienky, za akých sa investovanie uskutočňuje. Až potom sa rozhodnime.
3.  Poraďme sa s odborníkmi, pracovníci v banke nám radi pomôžu.
4.  Stanovme si, koľko chceme alebo môžeme investovať. Ak máme k dispozícii väčšiu sumu peňazí, nevkladáme ju celú do jedného produktu. Rozhodneme sa pre viac produktov, tým sa chránime proti prípadnému riziku.
5.  Vytvorime si svoju minimálnu rezervu pre prípad straty pracovného príjmu. To nám umožní neznižovať investície s dlhodobým investičným cieľom. Túto rezervu si môžeme vytvoriť napríklad sporením na termínovanom účte.
6.  Nemusíme začať hneď s miliónom, začneme s menšou sumou. Nevkladajme všetky svoje úspory hneď do investície, o ktorej nič neviete. Až keď získame potrebné skúsenosti a istotu, môžeme svoju investíciu zrealizovať, prípadne zvýšiť.
7.  Stále opakujeme kroky, ktoré nás spoľahlivo dovedú k cieľu. Ak sme sa napríklad rozhodli sporiť, tak sa snažme sporiť pravidelne. Len pravidelným sporením aj malých súm nakoniec môžeme dosiahnuť zabezpečenie v dôchodku alebo istotu pre prípad straty zamestnania.
8.  Ak sa obávame straty, môžme rozložiť riziko. Máme tak väčší predpoklad dosiahnutia zisku. Väčší zisk v jednom produkte môže kompenzovať menšiu stratu v inej investícii.
9.  Výnosy zo svojej investície ďalej investujeme. Urýchlime tak svoj postup na ceste k vytýčenému cieľu.
10.  Starostlivo sledujme likviditu investovaných peňazí. Investujme v súlade so svojou schopnosťou uhrádzať svoje bežné výdavky a záväzky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podnikateľský plán salaš #investície ekonomika #ekonómia #investovanie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012