Banková sústava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 265 slov
Počet zobrazení: 1 811
Tlačení: 155
Uložení: 124
Banková sústava
-  zložka národného hospodárstva
-  štruktúra závisí od vyspelosti ekonomiky
V trhových ekonomikách prevláda dvojstupňová sústava:

- Emisná banka
-  nazýva sa aj Centrálna banka, Ústredná banka, Ceduľová banka, Banka bánk, Banka štátu(NBS)

- Všetky ostatné banky
-  nazývajú sa aj Obchodné komerčné banky
-  sporiteľne a banky, kt. slúžia na podporu malého a stredného podnikania sú tzv. Investičné banky
 
NBS
-  bola zriadená roku 1992 a začala fungovať 1. 1. 1993
-  je to právnická osoba
-  má sídlo v Bratislave
-  nie je zapísaná v Obchodnom registri
-  je nezávislá od vlády a ministerstiev
-  je apolitická (nie je to politická funkcia)
-  v majetko-právnych vzťahoch má postavenie podnikateľa, ale nie je komerčne orientovaná → nevytvára zisk

Hlavná úloha:

spolu s ECB
-  zabezpečuje stabilitu meny
-  určuje menovú politiku
-  vydáva mince
-  riadi peňažný obeh
nezávisle od ECB
-  koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk
-  vykonáva dozor nad bankovými činnosťami

ECB
-  zriadená roku 1998
-  sídli vo Frankfurte nad Mohanom
-  jej úlohou je riadiť euro
-  zabezpečuje cenovú stabilitu pre viac ako 2/3 občanov EU
-  zodpovedá za implementáciu (zavedenie) hospodárskej a menovej politiky Eurozóny – 17 krajín a ich centrálne banky s ECB vytvárajú Eurosystém
 
Úlohy:
-  udržiavať cenovú stabilitu, tak aby nákupná sila eura nebola oslabená infláciou a medziročný nárast spotrebiteľských cien nebol vyšší ako 2%
-  kontrola peňažnej masy v ekonomike – nebudú sa do obehu dostávať nekryté peniaze
-  monitorovanie cenových trendov (aj úrokové sadzby v rámci Eurozóny)
 
Úlohy obchodných bánk:
-  prijímanie vkladov
-  poskytovanie úverov
-  platobný a zúčtovací styk
-  poskytovanie bankových informácií
-  zmenárenská činnosť
-  poradenské služby vo veciach podnikania a iné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014